โต้ข่าวลือนำปลาตายลำตะคองทำปลาร้า

  • วันที่ 18 ก.ค. 2555 เวลา 12:46 น.

โต้ข่าวลือนำปลาตายลำตะคองทำปลาร้า

นพ.วรรณรัตน์ยืนยันไม่เป็นความจริงชาวบ้านนำปลาตายเกลื่อนลำตะคองไปทำปลาร้า

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล สส.จังหวัดนครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา อดีตรมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ขอยืนยันไม่เป็นความจริงที่มีข่าวลือว่าชาวบ้านไม่นำปลาตายเกลื่อนลำตะคองกว่า 2 ตันไปทำปลาร้าอย่างแน่นอน เนื่องจากปลาตายทั้งหมดได้นำไปที่โรงกำจัดขยะมูลฝอยครบวงจร เพื่อเข้าสู่ระบบการหมักทำแก๊สชีวภาพแล้ว ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนนำเอาปลาตายเหล่านั้นไปทำปลาร้า จึงขอให้ประชาชนทั่วไปสบายใจได้  อย่างไรก็ตามส่วนเรื่องการควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมานั้น  ขณะนี้ได้เสนอเรื่องต่อกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอให้ส่งคณะมาตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด ในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งที่อยู่ริมลำตะคอง และที่อยู่นอกเขตลำตะคอง เพื่อสำรวจว่าโรงงานใดที่มีการปล่อยของเสียบ้าง หากโรงงานใดไม่มีระบบบำบัดนำเสียก็จะสั่งให้ปิดปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนโรงงานใดที่มีระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว ก็ควบคุมให้อยู่ในมาตรฐาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ขณะเดียวกันในช่วงเดือนส.ค.นี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีโครงการ “รักแม่ รักแม่น้ำ” ขึ้น เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ 12 ส.ค.นี้ด้วย ส่วนการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งจังหวัดนั้น ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาโรงงานทั้งหมด ให้เป็นโรงงานสีเขียว ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียวต่อไปในอนาคต

 

โต้ข่าวลือนำปลาตายลำตะคองทำปลาร้า

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ