ปัดชาวไทยพุทธย้ายถิ่นฐานหนีไฟใต้

วันที่ 17 ก.ค. 2555 เวลา 15:30 น.
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจงข้อเท็จจริงไม่มีชาวไทยพุทธย้ายถิ่นฐานหนีไฟใต้

พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค 4)ส่วนหน้า กล่าวว่า ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงปล่อยใบปลิวเพื่อสร้างความแตกแยกให้กับพี่น้องประชาชนขณะนี้ยังไม่มีชาวไทยพุทธย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลราษฎรไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน มิ.ย. 55 พบว่า มีราษฎรไทยพุทธในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย จ.ยะลา 103,775 คน ( 19,000 คน ) จ.ปัตตานี 95,020 คน ( 17,902 คน ) และ จ.นราธิวาส 73,753 คน ( 13,905 คน ) ซึ่งจำนวนในวงเล็บเป็นข้อมูลที่ปรากฏในแผ่นปลิว  จากข้อมูลเชิงประจักษ์ดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าไม่มีการย้ายถิ่นฐานหรืออพยพออกจากพื้นที่ของราษฎรไทยพุทธเป็นจำนวนมากดังที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด  นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันประชาชนพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธและพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งสาธารณชนทั่วไป ไม่หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อ การยั่วยุข่มขู่ ของขบวนการในการสร้างความแตกแยก ขอให้มีความสามัคคี ยึดมั่นในความเป็นพี่น้องกัน  ความผูกพัน และความสงบสุขนับตั้งแต่อดีตและมีความหวงแหนในแผ่นดินถิ่นเกิดที่หลายครอบครัวได้ตั้งรกราก ถิ่นฐาน เกิด อาศัยและทำมาหากินในพื้นที่นี้ ให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของรัฐในการดูแล ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยกทั้งนี้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนจะนำมาซึ่งความสงบสุขในที่สุด