กทม.เดินหน้าปรับโฉมศาลาว่าการ

วันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 17:07 น.
กทม.เดินหน้าปรับโฉมศาลาว่าการ
กทม.เร่งปรับโฉมศาลาว่าการ กทม. เสาชิงช้า วางแผนผุดพิพิธภัณฑ์เมือง-หอสมุด

ศาลาว่าการกทม.
ศาลาว่าการกทม.

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์เมือง กทม. และหอสมุดเมือง กทม. โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เป็นประธานที่ปรึกษา นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นประธานกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอีก 19 คน โดยจะปรับปรุงอาคารศาลาว่าการ กทม.(เสาชิงช้า) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นสถานที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองหลวง ซึ่งคณะกรรมการฯ จะประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดในวันที่ 24 ก.ค.

ทั้งนี้ กทม.คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้หลังจากย้ายหน่วยงานทั้งหมดไปยังศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) ภายในต้นปี 2556 โดยตั้งเป้าให้พิพิธภัณฑ์เมืองเป็นจุดเริ่มต้นการท่องเที่ยวแห่งแรกของ กทม.

นอกจากนี้ กทม.จะพัฒนาจุดท่องเที่ยวสำคัญให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวัดพระแก้วที่มีรถทัวร์ขนาดใหญ่รับส่งนักท่องเที่ยวและจอดอยู่โดยรอบวัดพระแก้วและท้องสนามหลวง ส่งผลต่อการทรุดตัวของโบราณสถานต่างๆ กทม.จึงเห็นชอบให้จัดหาพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมที่บริเวณสถานีขนส่งสายใต้เก่า โดยจะปรับปรุงถนน ติดตั้งกล้องซีซีทีวี ไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุงท่าเรือ

ส่วน บ.ข.ส.จะรับผิดชอบปรับปรุงพื้นที่และจัดการจราจร รวมถึงการปรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว คาดว่าจะมีการลงนามความร่วมมือได้ในวันที่ 12 ส.ค. และตั้งเป้าปรับปรุงแล้วเสร็จภายใน 5 ธ.ค.นี้