กทม.บี้รัฐจ่ายเยียวยาน้ำท่วม2หมื่นทุกบ้าน

วันที่ 15 ก.ค. 2555 เวลา 16:18 น.
กทม.บี้รัฐจ่ายเยียวยาน้ำท่วม2หมื่นทุกบ้าน
"สุขุมพันธุ์" บี้รัฐบาลอนุมัติเงินเยียวยาน้ำท่วม 2 หมื่นบาททุกครัวเรือน จวก ปภ. ส่งรายการเยียวยาแค่ 5 รายการจาก 8 รายการ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า เห็นชอบให้ กทม.ทำหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 12 ก.ค. ถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วนเป็นเงิน 2 หมื่นบาทเท่ากันทุกราย รวมถึงพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนของเงินช่วยเหลือค่าเครื่องครัว ค่าเครื่องนุ่งห่ม และค่าเครื่องนอน เช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ในการประชุม ครม.สัปดาห์หน้า

นายวสันต์ มีวงษ์ โฆษก กทม. กล่าวว่า การอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมเป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ กทม. แต่ กทม.ได้รับการร้องขอจาก ปภ.ให้ดำเนินการแทน โดย ปภ.ได้จัดส่งบัญชีรายการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้แก่ กทม.เพียง 5 รายการเท่านั้น ได้แก่ กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน ค่าเช่าบ้าน ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และค่าจัดการศพ

"ปภ.ไม่ได้จัดส่งบัญชีรายการเยียวยา 8 รายการเช่นเดียวกับในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งเพิ่มเติม 3 รายการในส่วนของค่าเครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องนอน" นายวสันต์ กล่าว

นายวสันต์ กล่าวว่า การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่ 36 เขตน้ำท่วม ซึ่ง กทม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 1,965 ล้านบาท ขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว 32 เขต ยังเหลือเพียง 4 เขต ได้แก่ ดอนเมือง หลักสี่ สายไหม และหนองแขม ซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ หาก ครม.มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ กทม. จะสามารถจ่ายเงินสมทบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเต็มจำนวน 2 หมื่นบาททุกราย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ 400 ล้านบาท