พบใบปลิวอ้างเป็นนักรบโจมตีบันนังสตา

วันที่ 15 ก.ค. 2555 เวลา 13:21 น.
เจ้าหน้าที่พบใบปลิวอ้างตัวเป็นกลุ่ม"นักรบปาตอนี" ก่อนเหตุลอบวางระเบิดธนาคาร4แห่งในอ.บันนังสตาเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่ได้พบใบปลิวจำนวน3ใบที่อ้างว่าเป็นของกลุ่ม"นักรบปาตอนี" ถูกแจกจ่าย ตามร้านค้า ร้านน้ำชา ในหมู่บ้านใน อ.บันนังสตา จ.ยะลา หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิด4แห่งของเมื่อวันที่ 13ก.ค.ที่ผ่านมา

ข้อความในใบปลิว กล่าวถึง แผนการปฏิบัติการของกลุ่มนักรบปาตอนี ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ในการขับไล่ “ชาวกาฟีรสยาม" หรือคนไทยพุทธ ให้ออกจากพื้นที่ มีการอ้างข้อมูลตัวเลขจำนวนประชากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี 2546 โดยแยก เป็นชาวไทยมุสลิมจำนวน 1,414,073 คน คิดเป็น 81 เปอร์เซ็นต์ ชาวไทยพุทธ 315,751 คน คิดเป็น 18.17 เปอร์เซ็นต์ และอื่น ๆ อีก 1,767 คน คิดเป็น 0.83 เปอร์เซ็นต์          "หลังจากพวกเราชาวมลายูปัตตานี ได้มีการต่อสู้และขับไล่ พวกเขาเหล่านั้น ชาวกาฟีรสยาม ปัจจุบันมีชาวไทยพุทธ ที่ยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แยกเป็นจังหวัด สรุปตัวเลขได้ดังนี้ คือ จังหวัดยะลา ประชากรทั้งหมด 458,312 คน มีชาวไทยพุทธอยู่เพียง 19,000 คน จังหวัดปัตตานี มีประชากรทั้งหมด 629,691 คน เหลือชาวไทยพุทธ 17,902คน และ จังหวัดนราธิวาส 694,010 คน เหลือคนไทยพุทธ 13,905 คน"ข้อมูลจำนวนตัวเลขดังกล่าว ถูกอ้างอยู่ในใบปลิวที่พบของกลุ่มนักรบฟาตอนี