พะเยาซ้อมรับมืออุทกภัยพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 13 ก.ค. 2555 เวลา 13:01 น.
พะเยาซ้อมรับมืออุทกภัยพื้นที่เสี่ยง
พะเยาระดมพลทุกภาคส่วนกว่า 400 นายซ้อมรับมือน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยง

นายไมตรี อินทุสุต ผวจ.พะเยา กล่าวว่า ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และ อาสาป้องกันภัยจากทุกภาคส่วนในจังหวัดกว่า 400 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องจักรที่จัดเตรียมไว้สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการเตรียมการรองรับสถานการณ์ให้พร้อมตลอดเวลา หากเกิดเหตุการณ์จริงจะสามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือได้ทันที นายไมตรี กล่าวอีกว่า  สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจำนวนมาก ทั้งนี้รัฐบาลได้เน้นย้ำถึงความสำคัญเรื่องนี้มากจึงขอให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และต้องบูรณาการกันทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือสูงสุด ซึ่งการเตรียมการณ์ครั้งนี้มั่นใจว่าจะต้องเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวพะเยา ที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันการณ์ 

พะเยาซ้อมรับมืออุทกภัยพื้นที่เสี่ยง
พะเยาซ้อมรับมืออุทกภัยพื้นที่เสี่ยง