บุรีรัมย์แล้งจัดรอบ10ปี

วันที่ 11 ก.ค. 2555 เวลา 21:23 น.
บุรีรัมย์แล้งจัดรอบ10ปี
บุรีรัมย์แล้งจัดในรอบ 10 ปี นาข้าวต.กลันทายืนต้นตายแล้วกว่า 1 พันไร่

ฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องนานกว่า 2 เดือน ส่งให้นาข้าวของเกษตรกรบ้านท้องเรือ  ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ปัญหาขาดน้ำหล่อเลี้ยงยืนต้นตายแล้วกว่า 1,000 ไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมู่บ้านกว่า 2,000 ไร่ ส่วนที่เหลือก็เริ่มเหี่ยวเฉาและคาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาหล่อเลี้ยงภายใน 1 - 2 สัปดาห์ ต้นข้าวที่เริ่มเหี่ยวเฉาและแห้งตายเป็นวงกว้าง

นายพิเชษฐ์  เพชรรัตน์ เกษตรกรบ้านท้องเรือ กล่าวว่า ปีนี้ถือว่าแล้งที่สุดรอบกว่า10 ปี ทำให้นาข้าวของเกษตรกรที่เพาะปลูกไว้ยืนต้นตายไม่ได้ผลผลิตจนบางรายต้องยอมลงทุนหว่านรอบสอง แต่บางรายที่ไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือก็ไม่สามารถทำได้จึงอยากร้องขอให้หน่วยงานภาครัฐได้จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อจะได้นำไปเพาะปลูกทดแทนนาข้าวที่แห้งตายเสียหายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรด้วย ด้านนายสนอง ปัญญาแหลม ผู้ใหญ่บ้านบ้านท้องเรือ ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า เกษตรกรทั้งหมู่บ้านปลูกข้าวกว่า 2,000 ไร่ ขณะนี้ได้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงขาดน้ำหล่อเลี้ยงยืนต้นตายไปแล้วกว่า 1,000 ไร่ ส่วนที่เหลือก็เริ่มเหี่ยวเฉา  แคระแกรนและหากไม่มีฝนตกลงมาหล่อเลี้ยงก็จะทยอยแห้งตายอย่างต่อเนื่องจึงอยากร้องขอให้หน่วยงานภาครัฐได้เร่งเข้ามาหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร

บทความแนะนำ