พิจิตรป่วยความดันฯ-เบาหวานแสนคน

วันที่ 09 ก.ค. 2555 เวลา 14:46 น.
พิจิตรป่วยความดันฯ-เบาหวานแสนคน
หมอพิจิตรระดมแก้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวานกว่า1แสนคน พบบางรายเสี่ยงพิการ อัมพาตสูง

นพ.ธเนศ  ดุสิตสุนทรกุล  หัวหน้าแผนกศัลยกรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดโรงพยาบาลพิจิตร กล่าวว่า ได้จัดอบรมเสริมความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข ( รพ.สต.85 แห่ง ) และโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง ตามอำเภอต่างๆกว่า 300 รายเพื่อให้รู้ถึงวิธีการคัดกรองผู้ป่วยโลหิตสูงและเบาหวาน ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 75,501 ราย และผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน 37,599 ราย รวม 113,100 ราย หรือคิด 5.7 แสนคนต่อประชากรจังหวัดพิจิตร

นพ.ธเนศ กล่าวอีกว่า สาเหตุความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคหัวใจจะพบเห็นผู้ป่วยตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากการสูบบุหรี่ที่ทำให้หลอดเลือดอุดตันได้ง่ายขึ้น เกิดการตกตระกอนของแคลเซียมและไขมันลงสู่ชั้นในของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและตีบตันเลือดไม่ไปเลี้ยงที่ปลายประสาทเท้า ซึ่งเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของร่างกายจึงทำให้ป่วยเป็นอันพฤกษ์ อัมพาต ถ้าเป็นเบาหวานด้วยแล้วเมื่อเกิดแผลก็จะรักษาหายได้ยากจนเป็นที่มาของการตัดขา 

นอกจากนี้บางรายอาการรุนแรงก็ส่งผลไปยังเส้นโลหิตที่ปลายประสาทเกิดอุดตันจนเป็นเหตุให้เกิดเส้นโลหิตฝอยแตกและกลายเป็นอันพฤกษ์ อัมพาต ส่งผลให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลและบำบัดรักษาในด้านครอบครัวก็จะเกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องขาดแรงงานในการประกอบสัมมาชีพ อีกทั้งต้องเอาเวลาของคนในครอบครัวมาช่วยดูแลผู้ป่วย