รมว.ยุติธรรมเปิดงานประชุมสหกรณ์ชาติอาเซียน

วันที่ 07 ก.ค. 2555 เวลา 18:07 น.
รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมสหกรณ์ชาติอาเซียน 6 ประเทศ ที่ จ.ปัตตานี รองรับตลาดการค้าอาเซียน

 พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมด้านสินเชื่อ ตามหลักศาสนาอิสลาม ของประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสลาม สิงคโปร์ กัมพูชา ติมอร์เลสเตและไทย รวม 6 ประเทศอาเซียน Ar-Rahnu Serantau (อาร์-เราะห์-นู เซอรันเตา ) 2012 ครั้งที่ 6 หรือ การประชุมใหญ่ อัรเราะห์นู ซือรันเตา 2012 โดยการประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนจาก 6 ประเทศอาเซียน และมีเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน               สินเชื่อขนาดย่อมอัรเราะห์นู เป็นธุรกรรมทางการเงินอย่างหนึ่งในระบบอย่างหนึ่งทางศาสนาอิสลาม ที่สามารถช่วยเหลือในด้านการเงินให้กับผู้มีรายได้น้อย ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยใช้หลักศาสนาอิสลามในการดำเนินงาน ภายใต้การจัดการทางการเงินในระบบสหกรณ์          โดยเป้าหมายก็เพื่อต้องการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และต้นทุนในการให้บริการต่ำ เพื่อความเหมาะสมกับและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนได้ง่าย และเหมาะสมกับอัตลักษณ์ วีถีชีวิต และถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง 6 ประเทศ มีความตั้งใจที่จะดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการขยายทางธุรกิจในภาคเอกชนให้มากที่สุด เพื่อรองรับตลาดการค้าอาเซียนที่จะมาถึง อีกทั้งเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย