logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
สุรินทร์ระดมจนท.เข้มรับครม.สัญจร

สุรินทร์ระดมจนท.เข้มรับครม.สัญจร

05 กรกฎาคม 2555

สุรินทร์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยครม.สัญจรปลายเดือนนี้

สุรินทร์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยครม.สัญจรปลายเดือนนี้

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผวจ.สุรินทร์   กล่าวว่า ได้เรียกประชุมหน่วยงานราชการทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดประคุม ครม. สัญจรที่จังหวัดสุรินทร์ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ทุกเดือนโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในแต่ละภูมิภาคซึ่งในเดือนก.ค.นี้ได้กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 30 -31 ก.ค.นี้ที่จังหวัดสุรินทร์โดยในเบื้องต้นได้เตรียมสถานที่สำหรับจัดการประชุมไว้แล้ว โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆจังหวัดมีการจัดกองกำลังอย่างเพียงพอ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อาสาในส่วนต่าง ๆในการดูแลความปลอดภัย
 
นอกจากนี้ยังได้เตรียมเสนองบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆต่อที่ประชุม ครม. สถานที่จัดประชุมและสถานที่จุดลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมทั้งการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่จ.สุรินทร์ในครั้งนี้จะมีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างๆเดินทางมาในพื้นที่เป็นจำนวนมากจึงขอให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนชาวสุรินทร์มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี พร้อมจัดเตรียมของที่ระลึกในการประชุมในครั้งนี้ด้วย