น่านเจอฝนตกหนักเตือนดินถล่ม

วันที่ 05 ก.ค. 2555 เวลา 14:33 น.
น่านเจอฝนตกหนักเตือนดินถล่ม
ปภ.น่านเฝ้าระวังน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม เตือนหมู่บ้านเสี่ยงภัย 400 กว่าแห่งหลังฝนติดต่อนานกว่า3วัน

นายเอกกฤต จิตตางกูร  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะป้องกันและบรรเทาอุทกภัยแล้วหลังช่วง3วันที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ และพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง พร้อมการประกาศแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทันที เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และยังได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 296  จุด และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุนด้วย

ปภ.น่านเฝ้าระวังดินถล่ม
ปภ.น่านเฝ้าระวังดินถล่ม

จังหวัดน่านมีพื้นที่เสี่ยงภัย กระจายในทุก 15 อำเภอ รวม 403  หมู่บ้าน แบ่งระดับความรุนแรงอุทกภัย / ดินโคลนถล่ม ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ  1.รุนแรง จำนวน 206หมู่บ้าน ระดับ 2  ปานกลาง  จำนวน 140 หมู่บ้าน  และระดับ 3  ต่ำ จำนวน57  หมู่บ้าน

ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยซ้ำซากได้แก่ ถนนสายท่าวังผา-สันเจริญ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยาว บ้านปางสา ต.ผาตอ .อ.ท่าวังผา,บ้านน้ำป้าก-บ้านห้วยธนู ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา,ถนนสาย อ.ปัว-อ.บ่อเกลือ บริเวณบนดอยภูคา ที่มักจะเกิดดินถล่มปิดถนน บ้านกอก-บ้านจูน อ.เชียงกลาง บ้านน้ำพิ-น้ำเพาะ อ.ทุ่งช้าง ถนนอ.ทุ่งช้าง - อ.เฉลิมพระเกียรติ ถนนสาย อ.นาหมื่น-ปิงหลวง บ้านห้วยเย็น  อ.นาหมื่น