ธกส.อุบลฯแจกบัตรเครดิตชาวนา

วันที่ 04 ก.ค. 2555 เวลา 13:02 น.
ธกส.อุบลราชธานีเตรียมแจกบัตรเครดิตเกษตรกรจำนวน 38,055 บัตร

นายณรงค์  งามพริ้ง  ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี(ธกส.) กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้รับอนุมัติบัตรเครดิตเกษตรกร จำนวน 38,055 บัตร มีวงเงินสินเชื่อ กว่า 678,330,000 บาท  โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าบัตรเครดิตเกษตรกรในระดับประเทศ จำนวน 2 ล้านบัตร และ ปีนี้ได้ตั้งเป้าไว้ที่ 1 ล้านบัตร   ซึ่งในปัจจุบัน สามารถผลิตบัตรเครดิตเกษตรกรได้แล้ว จำนวน 823,793 บัตรมีวงเงินสินเชื่อ กว่า 13,200 ล้านบาท     ทั้งนี้ ธกส.อุบลราชธานีได้รับมอบเครื่องรูดบัตรเครดิตมาแล้ว จำนวน 114 เครื่อง ซึ่งได้กระจายเครื่องรูดบัตรเครดิต ให้กับ เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.และ ร้านค้าที่ร่วมโครงการ  พร้อมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ ธกส.เดินทางพบปะให้ความรู้ถึงวิธีการใช้กับร้านค้า ทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี แล้ว  ขณะที่ บัตรเครดิตเกษตรกร ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับมอบ คาดว่าจะสามารถกระจายบัตรเครดิตให้กับเกษตรกรให้มากที่สุด ภายในเดือนส.ค.นี้

นายณรงค์ กล่าวอีกว่า สำหรับการใช้บัตรสินเชื่อจะสามารถซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์ ซึ่ง ธกส.จะงดคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 30 วัน ส่วนบริษัทเครือข่ายผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่เข้าร่วมโครงการจะสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรในอัตรา MRR ปัจจุบัน เท่ากับ 7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เป็นระยะเวลา 120 วัน รวมแล้วเกษตรกรจะซื้อปัจจัยการผลิตผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยปลอดดอกเบี้ยนาน 5 เดือน   นอกจากนี้ บัตรเครดิตเกษตรกรยังสามารถซื้อน้ำมันผ่านบัตรสินเชื่อเกษตร ในปั้ม ปตท.และบางจากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศได้  ในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อฤดูกาลการผลิต โดย ธกส. จะงดคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ และลดราคาน้ำมันให้เกษตรกรที่ใช้บัตร ลิตร 7 สตางค์ ไม่เกิน 100 ลิตรต่อราย ต่อฤดูกาลผลิต