ศธ.ลุยแก้ปัญหาเด็กคอซองสวิงกิ้ง

วันที่ 29 มิ.ย. 2555 เวลา 19:30 น.
กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่หาแนวทางแก้ปัญหาเด็กนักเรียนเปิดโรงแรมสวิงกิ้ง ยันไม่มีการไล่ออกจากโรงเรียนเด็ดขาด

น.ส.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมายังห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเข้าร่วมประชุมและรับฟังปัญหาและวิธีการแก้ไขกรณีเด็กเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก่อเหตุเปิดโรงแรมม่านรูดมั่วสุมทางเพศจะตกเป็นข่าวโด่งดัง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนของเด็กนักเรียนทั้ง 5 สถานศึกษาที่ตกเป็นข่าวเข้าร่วมประชุม พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายวินัย  บัวประดิษฐ์ ผวจ.เพชรบุรี  ได้ชี้แจงว่าที่ผ่านมา ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมและจัดทำแผนงานในการบูรณาการการป้องกันและการแก้ไขเบื้องต้นไว้แล้วหลังเกิดเหตุ ซึ่งแต่ละแห่งยืนยันว่าไม่มีการให้เด็กออกจากการเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่ประการใด อีกทั้งยังได้มีการศึกษาประวัติและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง ที่ส่วนใหญ่พบว่า มีปัญหาทางครอบครัวโดยบางรายผู้ปกครองแยกทางกัน ขาดผู้ใหญ่ปกครองดูแล ซึ่งหลายคนมีผลการเรียนดี แต่มีปัญหาทางบ้าน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดครูอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปให้คำแนะนำและดูแลเพื่อไม่ให้เด็กเหล่านี้บอบช้ำหรือถูกซ้ำเติมทั้งในสังคมเพื่อนนักเรียนและสังคมภายนอก  ด้านน.ส.ศศิธารา  กล่าวว่า เรื่องนี้เห็นด้วยในแนวทางที่สถานศึกษาร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการไปเบื้องต้นแล้ว ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเอง ก็คงจะได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลโดยเร็ว  ในเบื้องต้นจะมีการจัดส่งหน่วยงานของศูนย์เสมารักษ์ลงมาให้ความช่วยเหลือและดูแลนักศึกษา รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทางโรงเรียนจัดทำโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบทุกราย แม้จะทำได้ลำบากเพราะบางโรงเรียนเป็นโรงเรียนใหญ่ก็ตาม  นอกจากนี้ทางกระทรวงจะทำการส่งเสริมและให้การสนับสนุนเพื่อให้ทางโรงเรียนกับผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกันให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงนี้จะทำให้ทั้งทางโรงเรียนและผู้ปกครองสามารถรับรู้และรับฟังปัญหาตลอดจนร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ทันท่วงทีเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาเหล่านี้ เดินในเส้นทางที่ถูกต้อง