logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งกลาดล้างมาเฟีย

ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งกลาดล้างมาเฟีย

27 มิถุนายน 2555

ผู้การฯภูเก็ต สั่งเร่งกวาดล้างมาเฟีย แท๊กซี่ป้ายดำ เจ๊ตสกี ขูดรีดนักท่องเที่ยว

ผู้การฯภูเก็ต สั่งเร่งกวาดล้างมาเฟีย แท๊กซี่ป้ายดำ เจ๊ตสกี ขูดรีดนักท่องเที่ยว

พล.ต.ต.ชนสิษฏ์ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากนโยบาย ของรัฐบาลมีเป้าหมาย สร้างรายได้การท่องเที่ยว เป็นเงิน  2 ล้านล้าน บาท ภายใน 5 ปี นั้นรัฐบาลวิเคราะห์ สภาพปัญหา ในแหล่งท่องเที่ยวพบว่า ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ นักท่องเที่ยวและปัญหาแท๊กซี่ป้ายดำ ปัญหาเจ๊ตสกี และ ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ซึ่ง ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี จึงประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อจัดระเบียบแก้ปัญหาต่างๆ

ส่วนตัว เห็นว่าเรื่องนี้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในเบื้องต้นตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการ ให้ตำรวจในพื้นที่ทำการสำรวจ คิวรถตู้ จำนวนผู้โดยสาร รถแท๊กซี่ป้ายดำ ที่จอดหน้าโรงแรมต่างๆ เจ้าของคือใครให้ ใช้หลักรัฐศาสตร์เจรจากันก่อนในการบริการผู้โดยสาร ในราคาที่ไม่เอาเปรียบกัน ส่วนการนำแท๊กซี่เข้าระบบ ต้องเป็นเรื่องของขนส่งจังหวัดภูเก็ต ต้องบูรณาการกัน จะประชุมกับจังหวัด อาทิตย์ หน้า เพื่อได้ข้อสรุปรวมกัน จากนั้น จะเรียกแท๊กซี่ป้ายดำมาคุย 

พล.ต.ต.ชนสิษฏ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการรักษาความปลอดภัย ตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ  จะมีกำลังของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ไปเสริมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปกติ ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างเสี่ยง วิเคราะห์จากอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับ นักท่องเที่ยว และ สถานที่เปลี่ยว นักท่องเที่ยวฝรั่งชอบเดิน เป็นห่วง จึงขอความร่วมมือในส่วนนี้ด้วย ปัญหาเจ๊ตสกีจะเข้าตรวจสอบใบอนุญาต

เบื้องต้น สันนิษฐานว่ามีการสวมทะเบียนกันจะต้องเรียกตรวจกันก่อนและจะเอาเข้าระบบให้ได้ ซึ่งทั้งปัญหา แท๊กซี่ป้ายดำ ปัญหาเจ๊ตสกี  เอาเปรียบนักท่องเที่ยว และ ปัญหาความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินนักท่องเที่ยว   เหล่านี้   ต้องรายงานการปฏิบัติ ให้กับ รองนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ภูธรจังหวัด เจ้าท่าจังหวัด ขนส่งจังหวัด ร่วมกันทำงาน แก้ปัญหา กัน อย่างไรบ้าง ทั้งหมด ต้องรีบสรุป เสนอ ภายใน 30 วัน