พ่อเมืองบุรีรัมย์วอนยุติความรุนแรง

วันที่ 11 มี.ค. 2553 เวลา 21:40 น.
พ่อเมืองบุรีรัมย์กำชับทุกหน่วยเร่งทำความเข้าใจประชาชนอย่าเข้าร่วมม็อบเสื้อแดงกทม.

 

พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายเสริม ไชยณรงค์ นายสกลสฤษฎ์  บุญประดิษฐ์ รองผวจ.บุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการ แถลงจุดยืนของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ต่อการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง รวมทั้งจะมีการนำกลุ่มพลังมวลชนเข้ากรุงเทพฯ เพื่อร่วมชุมชนใหญ่ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2553 นี้

นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาล และสร้างความวุ่นวายแก่บ้านเมือง ได้ยุติการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติในสายตาชาวโลก พร้อมขอให้ร่วมกันสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองด้วย

นายพีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศชาติได้รับความบอบช้ำมาก จากความขัดแย้งของคนในชาติ ที่เป็นฝักเป็นฝ่าย แบ่งสี แบ่งข้าง จนมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศชาติ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคงของประเทศชาติ อย่างมาก

“จากปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้ให้ประเทศชาติ ไม่อาจขับเคลื่อนก้าวไปข้างหน้าได้ ทำให้ประชาชนคนไทยได้รับความเดือดร้อน การท่องเที่ยวซบเซา การลงทุนถดถอย ซึ่งเป็นปัญหาจากความขัดแย้งของคนไทยทั้งสิ้น มาถึงวันนี้เราคนไทยควรหยุดการใช้ความรุนแรง ยุติความขัดแย้ง แล้วหันหน้าเข้าหากัน เพื่อสร้างชาติ พัฒนาบ้านเมืองต่อไป” นายพีระศักดิ์ กล่าว

ขณะนี้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงอยู่ แต่ไม่มากเท่าไร กระจายตามจุดต่างๆ ในอำเภอรอบนอก ตนได้มีการสั่งการให้นายอำเภอลงไปทำความเข้าใจกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และผู้นำชุมชน ให้เข้าใจกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งดูแลความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชนไม่ให้ใช้ความรุนแรง               

อย่างไรก็ดี เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ทางการเมือง ได้ชี้แจงว่าสิ่งที่เกิดขึ้น หากประชาชนจะแสดงออกทางการเมือง ขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หรือวิถีชีวิตของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้กฎหมาย” นายพีระศักดิ์ กล่าว

โดยในวัน 12 มี.ค.นี้ กลุ่มชมรมข้าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และสมาพันธ์ผู้รักประชาธิปไตยจังหวัดบุรีรัมย์ จะร่วมกันออกมาสวมใส่เสื้อสีขาว และยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันว่า ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ รักสันติ สามัคคี ไม่ต้องการเห็นประเทศชาติ บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ต้องการความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ