ศาลนัดชี้มูลฟ้องอธิการบดีม.ขอนแก่น30พ.ค.

วันที่ 22 พ.ค. 2555 เวลา 19:12 น.
ศาลนัดชี้มูลคดีคณบดีนิติฯฟ้องอธิกรบดีมข.ออกคำสั่งมิชอบปลดพ้นเก้าอี้-ห้ามเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย30พ.ค.วันนี้ (22พ.ค.) ศาลจังหวัดขอนแก่น นัดชี้มูลความผิด ในคดีที่นายกิตติบดี ใยพูล อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโจทก์ยื่นฟ้องรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ม.ขอนแก่น และรศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดี เป็นจำเลย ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฐานออกคำสั่งโดยมิชอบ กรณีปลดจำเลยออกจากตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์โดยมิชอบ และห้ามจำเลยเข้าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ด้วยการประกาศติดป้ายห้ามเข้า อันเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ วันที่30พ.ค.นี้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เกิดขึ้นจาก ขณะที่นายกิตติบดี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มข.ได้หมดวาระลงในปี 2553 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สรรหาคณบดีขึ้นมาใหม่ โดยนายกิตติบดีได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัย แต่ระหว่างรอการรับรอง สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ นายกิตติบดี รักษาการไปก่อนเป็นเวลา 6 เดือน เมื่อครบกำหนด สภามหาวิทยาลัยกลับแต่งตั้งให้ รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีทำหน้าที่แทน และให้นายกิตติบดี ไปปฏิบัติหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ต่อมา นายกิตติบดี ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้วินิจฉัยว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ นายกิตติบดี จึงได้ยื่นฟ้องเอาผิด รศ.ดร.กิตติชัย และ รศ.ดร.รังสรรค์.