พัทลุงจัดทอดผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์

วันที่ 25 เม.ย. 2555 เวลา 12:28 น.
รพ.พัทลุงงบไม่พอซื้อเครื่องมือแพทย์จัดทอดผ้าป่าคนทำแห่บุญได้เงินกว่า2.3ล้านบาทนายแพทย์ชัยศิลป์ ดำด้วง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง เปิดเผยวว่า รพ.พัทลุง ได้ทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลพัทลุง ประจำปี 55 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน โดยมียอดสรุป ณ  วันที่   23 เมษายนนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น กว่า 2.3 ล้านบาท เป็นรพ.ประจำจังหวัดขนาดเล็ก การได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลแต่ละปีตามสัดส่วนประชากร ซึ่งทางโรงพยาบาลพัทลุงได้รับงบประมาณน้อยมาก ไม่เพียงพอที่จะจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และจำเป็นในการตรวจรักษาผู้ป่วย

ประกอบกับอัตราประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมาก และมีผู้ประสพอุบัติเหตุเข้ารับการรักษามากเกินกำลังของเครื่องมือที่เรามีจากการทอดผ้าป่า ในปี 55  ได้รับเงินมาทั้งสิ้นกว่า 1.8 ล้านบาท ได้นำไปซื้อเครื่องมือแพทย์แล้ว จำนวน  7 รายการ ดังนี้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จำนวน 2  เครื่อง. ชุดผ่าตัดกระดูกและดาม จำนวน 1 ชุด  เครื่องอุ่นเลือดหรือสารละลายจำนวน 2  ชุด ชุดสว่านเจาะกระดูก จำนวน 1  ชุด  เครื่องวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1  เครื่อง เครื่องล้างเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่สูง 10  ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เครื่องดักฝุ่นผ้าขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1  เครื่อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,311,000 บาท

นายแพทย์ชัยศิลป์  ยังกล่าวอีกว่า  เงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าในปีนี้ จะนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น 3 รายการ คือ  เตียงผ่าตัด จำนวน  เตียง ราคาประมาณ 2 ล้านบาท เครื่องสอดตรวจลำไส้ใหญ่จำนวน 1 เครื่อง ราคาประมาณ 1.2 ล้านบาท ตู้อบเด็กเคลื่อนที่ จำนวน  1  เครื่อง ราคาประมาณ  6.5 แสนบาท

โดยหลังจากนี้ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญผ่านทางธนาคารสามารถโอนเงินได้ที่บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข  908-0-24367-1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี เงินผ้าป่าโรงพยาบาลพัทลุง และส่งสำเนาใบโอนเงินให้โรงพยาบาลพัทลุงเพื่อส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไปและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเงิน รพ.พัทลุงหมายเลขโทรศัพท์ 074-609-500 ต่อ 1208,1209.