พิษณุโลกจัดเวทีถกค้านแก้รธน.

  • วันที่ 22 เม.ย. 2555 เวลา 20:57 น.

พิษณุโลกจัดเวทีถกค้านแก้รธน.

กลุ่มประชาภิวัฒน์พิษณุโลกจัดเวทีถกค้านแก้รัฐธรรมนูญจี้บรรเทาปัญหาปากท้องของแพงดีกว่าเมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 22 เมษายน 2555 ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตรงข้ามไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มประชาภิวัฒน์พิษณุโลก ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และขบวนการปรองดอง โดยเชิญวิทยากรทั้งส่วนของกลุ่มประชาภิวัฒน์เอง และวิทยากรจากส่วนกลาง ประกอบด้วย นายไทกร  พลสุวรรณ จากอีสานกู้ชาติ นายอธิวัฒน์  บุญชาติ จากกลุ่ม 13 สยามไทย และนายสมชาย  วงศ์เวช สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย มาอภิปรายแลกเปลี่ยความคิดเห็น

นายทวี  ทองถัน กลุ่มประชาภิวัฒน์พิษณุโลก เปิดเผยว่า การจัดเวทีอภิปรายวันนี้ ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลากหลาย ที่กลุ่มประชาภิวัฒน์ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกระบวนการปรองดองที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ เนื่องจากทำเพื่อประโยชน์ให้คนกลุ่มเดียว รัฐบาลควรจะมุ่งหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องชาวบ้าน สินค้าราคาแพงมากกว่ามามุ่งแก้ปัญหาทางการเมือง

 

ข่าวอื่นๆ