ชาววังทรายพูนพิจิตรขาดแคลนน้ำ

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 13:38 น.
ชาววังทรายพูนพิจิตรขาดแคลนน้ำ
ชาววังทรายพูนเมืองชาละวัน 57 หมู่บ้านพื้นที่ไกลปืนเที่ยงเผชิญวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนัก

นายอำนวย พานทอง  นายอำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้ทางอ.วังทรายพูนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ระดมรถบรรทุกน้ำขนาด 2 หมื่นลิตรและน้ำประปาที่ได้รับการสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาคอ.วังทรายพูน ออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ต.หนองพระ ต.หนองปลาไหล ต.หนองปล้อง และต.วังทรายพูน พื้นที่ติดกับที่ราบเชิงเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินปนทรายเก็บน้ำไม่อยู่ อีกทั้งไม่มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน ลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆแห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ 57 หมู่บ้าน ขาดน้ำดิบในการผลิตประปาหมู่บ้านส่งผลกระทบประชาชน 5,600 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค นายอำนวย  กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาได้ขนน้ำอุปโภคบริโภคออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนไปแล้วจำนวน 300 คันรถบรรทุก หรือมากกว่า  6 ล้านลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ส่วนพืชผลทางการเกษตรเสียหายแล้ว 1 หมื่นไร่ อย่างไรก็ตามได้กำชับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและ อบต. ทุกแห่งให้เร่งจัดทำแผนการช่วยเหลือประชาชนระยะยาวในการช่วยปัญหาภัยแล้งด้วยการจัดทำแผนงบประมาณขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาคแทนระบบประปาหมู่บ้าน อีกทั้งให้ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง และที่ดินสาธารณะเพื่อให้เป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

 

ชาววังทรายพูนพิจิตรขาดแคลนน้ำหนัก
ชาววังทรายพูนพิจิตรขาดแคลนน้ำหนัก