มทภ.3คนใหม่ลั่นสร้างความสมัคคีเป็นหนึ่ง

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 12:57 น.
มทภ.3คนใหม่ลั่นสร้างความสมัคคีเป็นหนึ่ง
แม่ทัพภาค3คนใหม่รับมอบตำแหน่งหน้าที่ ลั่นจะทำงานสร้างความรักสามัคคีในหมู่ประชาชน17จว.ภาคเหนือ

ที่ลานบันเทิงทัพ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก พล.ท.วรรณทิพย์  ว่องไว อดีตแม่ทัพภาคที่ 3  ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลเอก) ได้จัดพิธีมอบตำแหน่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 3 ให้กับพล.ท.ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ แม่ทัพน้อยที่ 3 ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นแม่ทัพภาคที่ 3   

 

แม่ทัพภาค3คนใหม่รับมอบตำแหน่งหน้าที่
แม่ทัพภาค3คนใหม่รับมอบตำแหน่งหน้าที่

ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้งดพิธีสวนสนาม โดยช่วงเช้า มีพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พิธีลงนามเอกสรรับส่งหน้าที่ ณ ห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแทน 

พล.ท.ชาญชัยณรงค์  แม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่  กล่าวว่า ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ว่า จะปฏิบัติงานอย่างเต็มสติกำลังความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกอองทัพ และประเทศชาติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องยุติธรรมบนพื้นทีฐานแห่งคุณธรรม และศักดิ์ศรีของกองทำภาคที่ 3 ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์ความมั่นคง และสงบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องประชาชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน