กทม.ยืดเวลาตรวจสอบอาคาร

  • วันที่ 16 มี.ค. 2555 เวลา 21:04 น.

กทม.ประกาศขยายเวลาตรวจสอบความปลอดภัยอาคารไป 31 ต.ค.

ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 ได้ยกเว้นอาคารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 ต.ค. 2555 ซึ่งอาคารในลักษณะดังกล่าว ถือเป็นอาคารส่วนมาก จึงเห็นสมควร ให้ขยายเวลาการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคาร จากเดิมให้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2555 เป็นวันที่ 31 ต.ค. 2555

พร้อมกันนี้ ระบุว่า ทางสำนักงานเขตวัฒนา ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีอาคารสูงเป็นอันดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานครยืนยันว่าสามารถดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2555 อย่างแน่นอน ทั้งนี้ในส่วนของคณะทำงานฯ จะทำการตรวจสอบอาคารทั้ง 9 ประเภท โดยจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. เป็นต้นไป และรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ทราบทุกๆ 7 วัน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ