ซีโกลด์คว้าสัมปทานรังนกนางแอ่น

วันที่ 14 มี.ค. 2555 เวลา 17:43 น.
"ซีโกลด์ เบิร์ด เนส"ได้สัมปทานรังนกอีแอ่นอ.สวี-อ.เมืองมูลค่า25ล้านบาทนายพินิจ เจริญพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดชุมพร ตามคำสั่งที่ 5/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ได้ร่วมกันรับซองเสนอประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี และเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล ซึ่งมีผู้ชนะการประมูลดังนี้ เขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ได้แก่ หจก.ซีโกลด์ เบิร์ด เนส วงเงิน 23,200,000 บาท มีระยะเวลาในการให้สัมปทาน 7 ปี และเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำ ได้แก่ หจก.ซีโกลด์ เบิร์ด เนส วงเงิน 2,310,000 มีระยะเวลาในการให้สัมปทาน 7 ปี

สำหรับ สัญญาสัมปทาน อบต.ด่านสวี   เป็นการให้สัมปทานจัดเก็บรังนกบน เกาะยุ้ง และเกาะมัดหวาย ส่วน สัญญาเก็บรังนกอี่แอ่น เทศบาลตำบลปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร เป็นสัญญาสัมปทาน   4 เกาะใหญ่ ซึ่ง ได้แก่ เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะกะโหลก และเกาะทะลุ