เมืองคอนดันพระมหาธาตุเป็นมรดกโลก

  • วันที่ 14 มี.ค. 2555 เวลา 10:05 น.

เมืองคอนดันพระมหาธาตุเป็นมรดกโลก

ผู้ว่าฯเมืองคอนเตรียมเสนอครม.สัญจรภูเก็ตอนุมัติโครงการวัดพระมหาธาตุเป็นมรดกโลก

วัดพระมหาธาตุวรวิหาร

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.สัญจรที่ภูเก็ต 19-20มี.ค.2555 จะเสนอโครงการวัดพระมหาธาตุวรวิหารเป็นมรดกโลก จากการประสานงานกับนางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร ยืนยันว่า นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้เร่งรวบรวมเอกสารต่างๆ เพื่อนำเสนอไปยังกระทรวงวัฒนธรรม ให้ทันเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร อย่างไรก็ตาม ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกก่อน.

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ