คลื่นศรัทธานับหมื่นแห่ผ้าขึ้นธาตุ

  • วันที่ 07 มี.ค. 2555 เวลา 19:59 น.

คลื่นศรัทธานับหมื่นแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ชาวเมืองคอนและนักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ

ประชาชนชาวจ.นครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวจำนวนหมื่นคน แห่ผ้าพระบฎที่บริเวณศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง นครศรีฯเนื่องในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร โดยประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุถือเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีฯซึ่งได้ประกอบพิธีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่น้อยกว่า700ปีโดยยกระดับเป็นงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนครตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบัน โดยมีประเทศที่นับถือพุทธศาสนา8ประเทศเข้างานคือ ประเทศกัมพูชา,บังคลาเทศ,อินเดีย,ศรีลังกา,เวียดนาม,พม่า,เนปาลและมาเลเซีย ทั้งนี้สำหรับประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนครขบวนแห่ได้เริ่มจากผ้าพระบฎพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามขบวนผ้าจากองค์กรต่างๆซึ่งจะนำผ้าสีเหลือง,แดงและขาวเป็นผืนยาวและเดินแห่แหนจากศาลาประดู่หกเพื่อนำขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ต่อไป โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่พลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนก็มิได้ย่อท้อแต่อย่างใด.  

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ