ฮือต้านฟื้นโครงการ30บาทรักษาทุกโรค

  • วันที่ 03 มี.ค. 2555 เวลา 19:41 น.

ฮือต้านฟื้นโครงการ30บาทรักษาทุกโรค

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจ.ตราด ออกแถลงการณ์ต้านรัฐบาลฟื้นโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

นายสมเกียรติ  สมรรถการ  ประธานคณะกรรมการกลุ่มคนรักหลักประการสุขภาพ จ.ตราด และสมาชิก จำนวน 3 คน อาทิ เช่น น.ส.ผ่องศรี  อินทรสุวรรณ  นาย พิจารณ์ ขันธุวาร   นายโกมล   ผิวสอาด ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนเรื่องหลักประกันสุขภาพ  หลังจากมีความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลว่าจะมีการนำโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคกลับเข้ามาในโครงการอีกครั้ง  และจะมีการเสนอให้รวม 3 กองทุนประกันสุขภาพให้เป็นกองทุนเดียวกัน คือ สวัสดิการราชการ,กองทุนประกันสังคม และสิทธิในบัตรทอง            นาย สมเกียรติ กล่าวว่า   ที่ผ่านมาระบบการรักษาพยาบาลดำเนินการแบบธุรกิจคนมีเงินมีโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลมากกว่า มีคุณภาพมากกว่า  ส่วนคนด้อยโอกาสจะเข้าทำการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลใดต้องดูเงินที่มีเสียก่อน  บางครั้งมีเงินน้อยหรือไม่มีต้องติดต่อขอความอนุเคราะห์ที่ห้องประชาสงเคราะห์ขอผ่อนผันค่ารักษา กระทั่งรัฐบาลไทยรักไทย ได้นำแนวคิดจากนายแพทย์สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์ ที่คิดโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคมาดำเนินการในปี 2543   จนเป็นที่กล่าวขวัญและยอมรับ 

อย่างไรก็ตาม  มีการยกเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  มาใช้โครงการรักษาฟรีตามสิทธิบัตรทองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเข้ารับบริการทุกคน  แต่ปรากฏว่า มีบุคคลบางกลุ่ม นักการเมืองที่มีพฤติกรรมฉ้อฉลบางคน  เจ้าของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง บริษัทยาเข้มชาติ ต้องการเข้ามายึดระบบหลักประกันสุขภาพไปบริหารจัดการเอง ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกัน  อีกทั้งจะมีการนำโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคกลับเข้ามา และต้องการรวม 3 กองทุน  (สวัสดิการข้าราชการ,สิทธิประกันสังคม, และสิทธิบัตรทอง) เข้าด้วยกัน ซึ่งกลุ่มฯไม่เห็นด้วย และขอเรียกร้องให้ยุติ) ขณะที่น.ส.ผ่องศรี  กล่าวว่า กลุ่มต้องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพให้มีมาตรฐานเดียวกัน แต่ไม่ได้ให้มีการวม 3 กองทุนเข้าด้วยกันทั้ง 3 กองทุน ยังแยกกันอยู่  แต่ขอให้สิทธิในการรักษาให้มีความเท่าเทียมกัน  เช่น ข้าราชการได้รับสิทธิในการรักษาเช่นใด  อย่างกรณีได้ห้องพิเศษฟรี หรือใช้ยานอกบัญชี ใช้ยาต่างประเทศ การใช้สิทธิฟอกไต  ผู้ใช้บริการทั้งในระบบประกันสังคม  และระบบสิทธิบัตรทองก็ควรจะได้ใช้สิทธิการรักษาเช่นเดียวกัน  นี่เป็นสิ่งที่พวกเราเรียกร้อง  เพราะที่ผ่านมาคนไข้ที่ใช้สิทธิในบัตรทองเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับข้าราชการหรือผู้อยู่ในระบบประกันสังคม

 

ภาพประกอบข่าว

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ