ขู่เอาผิดนักวิชาเกินคอมเมนต์น้ำท่วม

วันที่ 20 ก.พ. 2555 เวลา 18:50 น.
“ธีระชน” สกัด “นักวิชาเกิน” ไม่มีใบอนุญาตวิศวกร คอมเมนต์น้ำท่วม ชี้สร้างความสับสนในการบริหารจัดการ

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า บุคคลที่ไม่ใช่วิศวกรและไม่มีใบประกอบวิชาชีพไม่ควรออกมาให้ข่าวและแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในสื่อต่างๆ เนื่องจากไม่ถูกต้องตามหลักการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองและเกิดความสับสนในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายได้รับโทษตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 หมวด 8 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 มาตรา 45 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนพร้อมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตในสาขานั้นจากสภาวิศวกร ดังนั้นผู้ที่จะออกมาให้ข่าวและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร

“ปัญหาที่เกิดขึ้น ทางสภาวิศวกรและปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจจะต้องใช้กฎหมายเข้าไปดำเนินการ เพื่อป้องกันความสับสนของสังคมต่อการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำ”นายธีระชน กล่าว