กทม.เร่งลอกคลอง-สร้างระบบเตือนภัย

วันที่ 20 ก.พ. 2555 เวลา 18:42 น.
กทม.เร่งลอกคลอง-สร้างระบบเตือนภัย
กทม.ลุยขุดลอกคลองเร่งด่วน ซ่อมคันกั้นน้ำ สร้างระบบเตือนภัย หลัง ครม.เทงบ 1,800 ล้านบาท

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ขณะนี้ กทม.ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 1,773 ล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบรายการตามกรอบวงเงินดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ กทม.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในระยะเร่งด่วน โดยจะดำเนินการซ่อมแนวป้องกันน้ำท่วมและเสริมคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ และคันกั้นน้ำพระราชดำริด้านตะวันออก ใช้งบประมาณ 892 ล้านบาท ประกอบด้วย งานซ่อมแนวป้องกันน้ำท่วม 5 จุด 112 ล้านบาท และการเสริมคันกั้นน้ำ 779 ล้านบาท

นอกจากนี้ กทม.มีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ 713 ล้านบาท แบ่งเป็น งานขุดลอกคลอง 29 คลอง 51 ล้านบาท งานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไฟฟ้าแรงดันสูง 65 ล้านบาท งานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำดีเซล 101 ล้านบาท งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 179 ล้านบาท งานเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ 314 ล้าน บาท

ขณะเดียวกัน กทม.จะสร้างระบบเตือนภัยน้ำท่วม 22 ล้านบาท โดยการติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ จำนวน 15 คลอง ซึ่ง กทม.จะเร่งดำเนินการส่วนต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ