ครูใต้ร้องค่าเยียวยาเท่าเหยื่อการเมือง

วันที่ 20 ก.พ. 2555 เวลา 13:09 น.
ครูใต้ร้องค่าเยียวยาเท่าเหยื่อการเมือง
ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องค่าเยียวยาเท่าเหยื่อไฟใต้และผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง

นายบุญสม ทองศรีพลาย ประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวระหว่างประชุมกับตัวแทนครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และตัวแทนครูจากพื้นที่ 4 อำเภอของจ.สงขลาว่าขณะนี้ได้รวบรวมเพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการเยียวยาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เพื่อนำไปพิจารณาหลักเกณฑ์กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบที่ครูควรจะได้รบการเยียวยาเพ่มรายละ 7.5 ล้านบาทเช่นเดียวกับผู้ประสบภัยจากความไม่สงบชายแดนภาคใต้และเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

นายบุญสม กล่าวว่า การเรียกประชุมในครั้งนี้เพื่อให้มีการร่างหลักเกณฑ์การเยียวยาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้และ 4 อำเภอของสงขลา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมถึงแม้ครูไม่ได้เสียชีวิตจากการชุมนุมทางการเมืองแต่ครูก็ทำงานเพื่อบ้านเมือง เพื่อความมั่นคงของชาติ 

สหพันธ์ครูใต้
สมาพันธ์ครูใต้