โวยขรก.เรียกเก็บ20%ลอกแก้มลิงบึงสีไฟ

วันที่ 20 ก.พ. 2555 เวลา 11:55 น.
โวยขรก.เรียกเก็บ20%ลอกแก้มลิงบึงสีไฟ
ผู้รับเหมาพิจิตรโวยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เรียกเก็บ20%โครงการแก้มลิงบึงสีไฟมูลค่า 1 พันล้านบาท

กลุ่มผู้รับเหมาในจ.พิจิตร ร้องเรียนว่า ได้มีคำสั่งจากข้าราชการผู้ใหญ่ระดับจังหวัดพิจิตรขอเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์ล่วงหน้า 20% ถ้าต้องการได้งานโครงการขุดลองบึกสีไฟและห้วยหนองคลองบึงที่มีพื้นที่กว่า 100 ไร่ หลังจากรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 37 โครงการจำนวนเงินกว่า 1 พันล้านบาท สำหรับขุดลอกโครงการดังกล่าว ซึ่งจะต้องเป็นงานเร่งด่วนและใช้วิธีจัดฮั้วประมูลงาน เพื่อให้งานเสร็จก่อนเดือนพ.ค.หรือมิ.ย.2555

 

โวยขรก.เรียกเก็บ20%ลอกแก้มลิงบึงสีไฟ
โวยขรก.เรียกเก็บ20%ลอกแก้มลิงบึงสีไฟ

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเปิดช่องว่างให้เกิดการคอรัปชั่นกันอย่างเปิดเผยและเรียกเปอร์เซ็นต์สูงมาก จึงทำให้ขณะนี้ส่อเค้าว่าจะหารับผู้จ้างได้ยากเพราะการเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์สูงถึง 20% แล้วยังมีค่าตรวจรับงานอีก 1.5 – 3% ค่าจ่ายฮั้วในการสมยอมราคาอีก 5% ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ซึ่งการทำงานจะต้องทำให้มีกำไรอย่างน้อย 20% ดังนั้นโครงการขุดลอกแก้มลิงต่างๆในพิจิตรก็จะได้ปริมาตรงานเพียง 50% เท่านั้น  ขณะเดียวกันกลุ่มบุคคลเคลียร์ฮั้วประมูลยังได้อ้างคำสั่งข้าราชการผู้ใหญ่ระดับจังหวัดของจังหวัดพิจิตร ว่า ขอให้ทำงานได้ 50% ตามแบบก็จะผ่านงานให้เพราะงานดินเมื่อถึงฤดูน้ำหลากก็มองไม่เห็นปริมาตรงานหรือยากแก่การตรวจสอบ ซึ่งมีการยกตัวอย่างเคยทำได้และทำมาแล้วในการลอกขุดลอกแม่น้ำเก่าของพิจิตรแห่งหนึ่งที่ใช้งบกว่า 170 ล้านบาท แต่เป็นแค่ขูดลอกคลองไม่ใช่ขุดลอกแม่น้ำดังกล่าว