เกษตรกรโคราชเมินร่วมจำนำมัน

วันที่ 20 ก.พ. 2555 เวลา 11:44 น.
เกษตรกรโคราชเมินร่วมจำนำมัน
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเมืองโคราชเมินเข้าร่วมโครงการรับจำนำเหตุจุดรับมีน้อยดำเนินโครงการล่าช้า

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตอำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ส่วนใหญ่ตัดสินใจเร่งเก็บกู้มันสำปะหลังโดยไม่สนใจรอการเปิดจุดรับจำนำมันสำปะหลังตามโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เริ่มดำเนินโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่ามา แต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้  ในเขตอำเภอเมือง มีโรงแป้งและลานมันเข้าร่วมโครงการและเปิดจุดรับจำนำได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น จากทั้งหมดที่เริ่มเปิดรับจำนำทั่วทั้งจังหวัดได้แล้วรวม 17 แห่ง แบ่งเป็นโรงแป้งรวม 8 แห่ง และลานมันรวม  9 แห่ง

ศิริ
ศิริ

นายวิชา เข็มทอง อายุ 34 ปี เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ตอนนี้จำเป็นที่จะต้องเก็บกู้มันสำปะหลังที่มีอยู่รวม 50 ไร่ เนื่องจากถึงอายุเก็บเกี่ยวแล้ว ซึ่งเดิมทีตนเองต้องการที่จะรอการเปิดจุดรับจำนำของทางรัฐบาลเพื่อที่จะได้ราคาที่สมเหตุสมผลกับต้นทุนที่ได้ลงทุนไป แต่เนื่องจากจนถึงขณะนี้ทราบว่ามีโรงแป้งเข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอเมืองเพียงแห่งเดียวเท่นั้นจึงไม่สามารถที่จะทนรอต่อไปได้อีก เพราะถึงแม้ว่าจะมีสิทธินำมันสำปะหลังเข้าร่วมโครงการรับจำนำได้

อย่างไรก็ตามมีโรงแป้งเพียงแห่งเดียวจึงคาดว่าจะต้องเสียเวลาในการรอคิวนำมันเข้าไปส่งที่โรงงานอีกหลายวัน แต่มันสำปะหลังของตนเองต้องเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกและคนงานที่จะมาเก็บกู้มันสำปะหลังขาดแคลนและมีคิวที่จะต้องรับจ้างเก็บกู้มันสำปะหลังอีกจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยว และตัดสินใจที่จะนำมันไปขายให้กับลานมันเอกชนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการถึงแม้จะได้ราคาที่ต่ำกว่าทางรัฐบาลกำหนดไว้ก็ตาม ทั้งนี้ราคามันสำปะหลังของลานมันและโรงแป้งเอกชนขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 2.30 บาท ต่อกิโลกรัม ส่วนราคารับจำนำมันสำปะหลังของรัฐบาลอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.75 บาท

เช่นเดียวกับนางศิริ เสงี่ยมงามา อายุ 54 ปี เกษตรกรบ้านโกรกเดือนห้า  ต.สุรนารี อ.เมือง กล่าวว่า จำเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเหมือนเช่นเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่เดียวกัน  เนื่องจากต้องการเงินที่จะไปใช้หนี้ที่กู้ยืมมาจากทาง ธกส.ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกที่ผ่านมา เพราะใกล้เวลาที่จะครบระยะเวลาการใช้หนี้แล้ว อีกทั้งยังจำเป็นต้องเตรียมพื้นที่เพื่อเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้