เตือนระวังโรคท้องเสียช่วงเปลี่ยนฤดู

  • วันที่ 03 ก.พ. 2555 เวลา 18:04 น.

สธ.บุรีรัมย์เตือนระวังโรคท้องร่วงระบาดช่วงเปลี่ยนฤดู แนะซื้ออาหารใหม่ปรุงสำเร็จรับประทาน

นพ.ย์สมพงษ์  จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนผู้บริโภคให้ระมัดระวังการบริโภคอาหาร ในช่วงที่มีสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน โดยเฉพาะผู้ที่นิยมซื้ออาหารบรรจุถุงและชอบบริโภคอาหารจานด่วนตามร้านขายข้าวแกง ตลาดนัด หาบเร่ และแผงลอยต่างๆที่มีอยู่ทั่วไป หลายแห่งพบไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกหลักอนามัย เสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วง  และโรคทางเดินอาหารที่อาจจะเกิดขึ้น   โดยตามหลักวิชาการที่วางอาหารต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซ็นติเมตร ภาชนะใส่อาหารต้องสะอาดมีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันฝุ่นและแมลงวันได้ ซึ่งจากสถิติปี 2554 ที่ผ่านมา มีประชาชนผู้บริโภคป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงและโรคทางเดินอาหารมากกว่า 37,600 ราย ทั้งนี้อยากฝากถึงประชาชนผู้บริโภคได้เลือกซื้ออาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย ส่วนผู้นิยมซื้ออาหารถุงมารับประทานก็ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง จะสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดโรคทางเดินอาหารและอุจจาระร่วงดังกล่าวได้ ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีประชาชนนิยมบริโภคอาหารจานด่วนและอาหารบรรจุถุงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเงื่อนไขเวลาที่จำกัด ต่างคนต่างก็มีหน้าที่การงานทำให้ไม่มีเวลาที่จะประกอบอาหารรับประทานเองทำให้วีถีชีวิตเปลี่ยนแปลงหันไปบริโภคอาหารที่ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้นจึงขอให้ประชาชนทุกคนได้ระมัดระวังการบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีต่อตนเองด้วย 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ