เสื้อแดงนิมนต์พระกี้ร์ฉันเพลที่วัดสองแคว

วันที่ 01 ก.พ. 2555 เวลา 13:10 น.
เสื้อแดงนิมนต์พระกี้ร์ฉันเพลที่วัดสองแคว
มวลชนคนเสื้อแดงกว่า 100 คน นิมนต์พระกี้ร์ฉันเพลที่วัดอรัญญิกเมืองพิษณุโลก

นายอนุชา  ประทานชัย  ผู้ประสานงานกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนกว่า 100 คน ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุมที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทางแกนนำได้นิมนต์พระธิตมนฺโต หรือพระอริสมัน  พงษ์เรืองรอง หรือพระกี้ร์ แกนนำคนเสื้อแดง มาฉันเพลที่ศาลาการเปรียญวัดอรัญญิก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

นายอนุชา  กล่าวว่า นับตั้งแต่พระอริสมันต์ บวชที่กรุงเทพฯ และเริ่มเดินสายออกเยี่ยมเยือนมวลชนคนเสื้อแดงตามจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ทั้งเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง อุตรดิตถ์ มวลชนคนเสื้อแดงพิษณุโลกจึงได้นิมนต์พระกี้มาแวะที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับมวลชนคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตร่วมกัน  และพบปะมวลชนคนเสื้อแดงพิษณุโลก

 

เสื้อแดงนิมนต์พระกี้ร์ฉันเพลที่วัดสองแคว
เสื้อแดงนิมนต์พระกี้ร์ฉันเพลที่วัดสองแคว