นำร่องยกฐานะอนามัยชุมพรเป็นโรงพยาบาล

วันที่ 28 ก.พ. 2553 เวลา 21:04 น.
สธ.เตรียมยกฐานะอนามัยชุมพรเป็นโรงพยาบาลนำร่อง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า เตรียมยกฐานะอนามัยที่จ.ชุมพรนำร่องเป็นโรงพยบาล และภายในปีนี้จะพยายามดำเนินการให้ได้ประมาณ 5,000 แห่ง จากสถานีอนามัยทั้งหมด 9,762 แห่งทั่วประเทศ  ขั้นแรกจะดำเนินในสถานีอนามัยที่มีความพร้อมก่อน  ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

“โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จะต้องมีแพทย์อยู่ประจำอย่างน้อย 1 คน หรือไม่ก็ต้องมีพยาบาลวิชาชีพที่จะทำหน้าที่แทนแพทย์ได้ นอกจากนี้จะมีการใช้ระบบ เว็บแคม ติดต่อระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับโรงพยาบาล ในการช่วยรักษาผู้ป่วยผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการใช้ในต่างประเทศมาใช้ด้วย” นายจุรินทร์ กล่าว

ขณะตรวจเยี่ยม รมว.สาธารณสุขได้สอบถามเรื่องเงินตอบแทน อสม.เดือนละ 600 บาท และได้คำตอบว่า ไม่ได้รับมา 2 เดือนแล้ว ซึ่งได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา เงินตอบแทน อสม.เดือนละ 600 บาท รัฐบาลได้มอบหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จ่าย แต่เกิดปัญหา คือ การสั่งงาน อสม.เป็นเรื่องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แต่พอรับเงินไปรับกับ อบจ.ทำให้รู้สึกผิดปกติ ครม.จึงได้มีมติให้ อบจ.โอนงบประมาณกลับมาให้ สำนักงานสาธารณสุข เพื่อจ่ายให้กับ อสม.แทน แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นคือทำให้ อสม.ได้รับค่าตอบแทนล่าช้า ซึ่งต้องแก้ไขต่อไป