"ปลอด"รับปากสร้างเขื่อนกันคลื่นตะลุมพุก

วันที่ 03 ม.ค. 2555 เวลา 19:06 น.
"ปลอด"รับปากสร้างเขื่อนกันคลื่นตะลุมพุก
"ปลอดประสพ"หว่านยาหอมชาวตะลุมพุกรับปากสร้างเขื่อน-ท่าเรือเป็นแนวป้องกันชายฝั่งพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำทะเล กัดเซาะชายฝั่งที่บ้านแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชว่า รัฐบาลมีความห่วงใยและเห็นความสำคัญของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย คลื่นถล่มซัดชายฝั่งชายทะเลตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมา โดยเฉพาะที่บ้านแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเกิดเหตุการณ์วาตภัยขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรง สร้างความเสียหายอย่างหนักทุกปี หากไม่ดำเนินการแก้ไขหมู่บ้านจะถูกคลื่นกัดเซาะหมด

ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างเขื่อนและท่าเรือ ที่มีความแข็งแรงเป็นแนวป้องกันชายฝั่งและปรับปรุงให้เป็นจุดท่องเที่ยว ซึ่งจะได้เสนอให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีทราแล้วและน่าจะเห็นผลได้ใน 1-2 ปี รวมทั้งจะผลักดันการขอใช้พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่ 150 ไร่ เพื่อให้เป็นสถานที่อยู่อาศัยใหม่แก่ประชาชนไปพร้อมๆกันด้วย