logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
รัฐหั่นงบเยียวยาพายุนกเตนถล่ม

รัฐหั่นงบเยียวยาพายุนกเตนถล่ม

08 ธันวาคม 2554

รัฐบาลตัดงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมหนองคาย-บึงกาฬต่อพงษ์อ้างไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

รัฐบาลตัดงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมหนองคาย-บึงกาฬต่อพงษ์อ้างไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รมช.สาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะได้รับฟังการบรรยาสรุปการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุนกเตน ซึ่งหลังน้ำลดรัฐบาลได้ให้แต่ละจังหวัดสรุปความเสียหาย พร้อมจัดทำโครงการช่วยเหลือเพื่อขอรับงบประมาณจากรัฐบาล

ปรากฏว่าจังหวัดหนองคายขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไป 400 ล้านบาทแต่ได้รับการสนับสนุนเพียง 12 ล้านบาท และจังหวัดบึงกาฬขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 300 ล้าน แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพียง 30 ล้านบาท เท่านั้น

นายต่อพงษ์ กล่าวว่า สาเหตุที่ได้รับการสนับสนุนน้อย เนื่องจากโครงการของแต่ละจังหวัดไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนดไว้ ดังนั้น จึงขอให้ทั้งสองจังหวัดเร่งจัดทำโครงการฯให้ถูกต้องเข้าไปใหม่ เพื่อให้ได้งบประมาณมาดำเนินการ โดยตนและ ส.ส.ที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป.