logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ภาค2จัดระเบียบชายแดนไทย-เขมร

ภาค2จัดระเบียบชายแดนไทย-เขมร

01 ธันวาคม 2554

กองกำลังสุรนารีจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชารอยต่อระหว่างจ.สุรินทร์เพื่อความชัดเจนในการรักษาพื้นที่

กองกำลังสุรนารีจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชารอยต่อระหว่างจ.สุรินทร์เพื่อความชัดเจนในการรักษาพื้นที่

พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 26 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยทหารยุทธการควบคุม พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดแนวชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ช่วงนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 26 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งควบพื้นที่ชายแดน ด้านจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างเป็นระบบ โดยก่อนดำเนินการ ได้มีประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ทหาร กัมพูชา ทั้งหน่วยระดับพื้นที่ กับระดับผู้บังคับบัญชา ที่ควบคุมกำลังตามแนวชายแดน ซึ่งการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา อย่างเป็นระบบ ในครั้งนี้ เป็นการจัดระเบียบชายแดน ทางทหาร ที่ไม่เคยมีการจัด อย่างนี้มาก่อน การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ของหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารที่ 26 ได้ประสานงานกับ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และรายงานถึง แม่ทัพภาคที่ 2 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการของหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 26

พ.อ.ณัฎฐ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีการจัดระเบียบ พื้นที่ชายแดน ด้านการทหารไปจนครบ ทั้ง 11 จุด เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยจุดสุดท้าย จัดระเบียบขึ้นที่ บริเวณช่องหนองคันนา ใกล้กับบ้านหนองคันนา ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ด้านการทหาร ได้ดำเนินการ นำกำลังทหารพรานเข้าประจำพื้นที่ชายแดน ที่ตรวจสอบแล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตแดนของไทย โดยจะไม่รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ฝั่งประเทศกัมพูชา จุดใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการรุกล้ำพื้นที่ก็จะนำกำลัง เข้าไปวางไว้ โดยไม่รุกเข้าไปในพื้นที่ของประเทศกัมพูชา ขณะที่จุดใด มีการวางกำลังอยู่แล้ว ก็จะดำเนินการวางกำลังให้มั่นคง ไม่มีการถอนกำลังออกมา
 
ส่วนพื้นที่ใด ที่พบว่า ฝ่ายทหารกัมพูชา นำกำลังรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย ก็จะเจรจา กับผู้นำทหาร ของเขา เพื่อให้ถอนกำลังไปวาง ในพื้นที่ของเขา ซึ่งทำสำเร็จมาแล้ว และพื้นที่ใด ที่เห็นว่า การวางกำลังของทหารกัมพูชา ในพื้นที่ที่ยังไม่ชัดเจน ก็จะเจรจา ให้ทหารแต่ละฝ่าย ถอนกำลังออกไป และวางกำลังในพื้นที่ของตน พร้อมทั้งรอการตรวจสอบจากคณะกรรมการปักปันเขตแดน เข้าสำรวจและดำเนินการ ให้ถูกต้อง ซึ่งการดำเนินการ ในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์ เราได้ทำครบ ทั้ง 11 จุด ซึ่งจะเป็นฐานของการป้องกัน รักษาอธิปไตย และไม่ให้มีการุกล้ำอธิปไตยของไทย จากกองกำลังต่างชาติ หากมีการุกล้ำเขามาก็จะมีการเจรจา กันก่อน และดำเนินการจากหนักไปหาเบา เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป
 
อย่างไรก็ตามขณะนี้ ได้เกิดกระแสข่าว ความเคลื่อนไหวของกำลังทหารไทยและทหารกัมพูชา บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งฝ่ายปกครอง อ.กาบเชิง และอ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ได้กำชับ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ให้แจ้งเตือนประชาชน อยู่ใกล้พื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา ให้ประสานับเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ปฎิบัติหน้าที่ บริเวณแนวชายแดน อย่างใกล้ชิด เพื่อ ความปลอดภัยของประชาชน บริเวณพื้นที่ชายแดน โดยตลอดช่วงเดือนพ.ย.เป็นต้นมา มีกระแสข่าว ว่ามีทหารไทยส่งเข้าพื้นที่ชายแดน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้สร้างความหวั่นวิตก ว่าอาจเกิดการปะทะกันกับทหารกัมพูชาอีกครั้งซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด.

ภาค2จัดระเบียบชายแดนไทย-เขมร ภาค2จัดระเบียบชายแดนไทย-เขมร