ตรวจชื่อรร.5จว.เปิดไม่ทัน6ธ.ค.

วันที่ 30 พ.ย. 2554 เวลา 16:36 น.
ตรวจชื่อรร.5จว.เปิดไม่ทัน6ธ.ค.
สพฐ.เผยชื่่อโรงเรียนใน5จังหวัดมีน้ำท่วมสูงเปิดเทอมไม่ทัน6ธ.ค.เตรียมแผนสำรองหาศาลาวัดเรียนชั่วคราวนายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าโรงเรียนใน จ.ปทุมธานี ที่เปิดเทอมวันที่ 6 ธ.ค.ได้เพียง 74 โรง จากโรงเรียนทั้งหมด 194 โรง เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นในที่ระดับน้ำยังท่วมสูง ทั้งนี้ ได้เตรียมแผนสำรองจัดหาศูนย์กลางให้นักเรียนมาเรียน เช่น ศาลาวัด ใช้เป็นที่เรียนชั่วคราวทั้งนี้ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน จ.ปทุมธานีนั้นมีทั้งสิ้น 194 โรง แบ่งเป็นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ 1 (สพป.) จำนวน 103 โรง สพป.2 จำนวน 70 โรง และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา2 (สพม.) 1โรงขณะที่ได้รับรายงานว่ามีโรงเรียนที่พร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 6 ธ.ค.นี้ จำนวน 74 โรง แบ่งเป็น สพป. 1-2 จำนวน 65 โรง และสพม. 9 โรง โดยความเสียหายจากน้ำท่วม ในส่วนของ สพป. 1-2 ประมาณการความเสียหาย 300-500 ล้านบาท ขณะที่ สพม.ประมาณการอยู่ที่ 60 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เสียหายในส่วนของอาคารเรียน โต๊ะเก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์บางรายการ

นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 12 เขต  ใน 5 จังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขัง คือ กทม. นนทบุรีปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร ได้ทยอยส่งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ได้ในวันที่ 6 ธ.ค. มาแล้ว  ทั้งนี้

เบื้องต้นมีจำนวน 145  โรง อย่างไรก็ตาม ยังเหลือเขตพื้นที่การศึกษาอีก 5 เขต ยังไม่ได้ข้อมูลมา ส่วนรายชื่อ โรงเรียนทั้ง 145 โรง มีดังนี้

กทม.โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค นครปฐมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โรงเรียนบางเลนวิทยา โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสาลวัน โรงเรียนบ้านคลองโยง โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์  และ     โรงเรียนวัดมะเกลือ  สมุทรสาครโรงเรียนวัดอ้อมน้อย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง นนทบุรีโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโค โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย โรงเรียนประชารัฐบำรุง โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม โรงเรียนวัดศาลากุล โรงเรียนวัดอินทราราม โรงเรียนสามัคคีวิทยา โรงเรียนวัดพระเงิน โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์  โรงเรียนวัดอินทร์ โรงเรียนวัดอินทร์ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่  โรงเรียนวัดมาลี โรงเรียนวัดลาดปลาดุก โรงเรียนวัดลำโพ โรงเรียนสุเหร่าเขียว โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำสารี โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง และ โรงเรียนแสงประเสริฐปทุมธานีโรงเรียนวัดชินวราราม โรงเรียนวัดบางนางบุญ โรงเรียนวัดบางคูวัด โรงเรียนวัดบางเดื่อ โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดมะขาม โรงเรียนวัดดาวเรือง โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ โรงเรียนวัดฉาง โรงเรียนวัดโคก โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส โรงเรียนวัดรังสิต โรงเรียนสุลักขณะ โรงเรียนวัดนาวง โรงเรียนวัดบางพูน โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง โรงเรียนวัดพืชนิมิตร โรงเรียนวัดครู 2502 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ โรงเรียนวัดมงคลพุการาม โรงเรียนวัดตะวันเรือง โรงเรียนบึงเขาย้อน โรงเรียนวัดเพิ่มทาน โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร โรงเรียนวัดศิริจันทาราม โรงเรียนลำสนุ่น โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม โรงเรียนวัดเกิดการอุดม โรงเรียนวัดกลางคลองสาม โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ โรงเรียนวัดหว่านบุญ โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร โรงเรียนคลองบางโพธิ์ โรงเรียนคลองพระอุดม โรงเรียนคลองลากค้อน โรงเรียนคลองลาดช้าง โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ โรงเรียนบ้านคลองขวางบน โรงเรียนคลองเจ้าเมือง โรงเรียนวัดจันทาราม โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม โรงเรียนวัดบ่อทอง โรงเรียนวัดบัวขวัญ โรงเรียนบัวสุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว โรงเรียนสุทธาวาส โรงเรียนสุวรรณจินดาราม โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง โรงเรียนสามวาวิทยา โรงเรียนศาลาพัน โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) โรงเรียนชุมชนวัดจันทร์กะพ้อ โรงเรียนชุมชนวัดจันทร์กะพ้อ โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ โรงเรียนวัดเชิงท่า โรงเรียนวัดบางเตยนอก โรงเรียนวัดบางเตยใน โรงเรียนวัดบางนา โรงเรียนวัดเมตารางค์ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดสองพี่น้อง โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม โรงเรียนสี่แยกบางเตย โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย โรงเรียนวัดสะแก โรงเรียนวัดปทุมทอง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว แล โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน

พระนครศรีอยุทธยาอ.ไทรน้อย พระนครศรีอยุทธยา ที่ยังเปิดเรียน ไม่ได้ทุกชั้นปี ประกอบด้วย โรงเรียนวัดคลองเจ้า โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย โรงเรียนวัดไทรใหญ่ โรงเรียนวัดเพรางาย โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล โรงเรียนวัดเสนีย์วงศ์ โรงเรียนวัดลากค้อน และโรงเรียนวัดสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา