logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ฝนถล่มใต้อ่วม!

ฝนถล่มใต้อ่วม!

26 พฤศจิกายน 2554

นราธิวาสประกาศเขตภัยพิบัติ 8 อำเภอ ตายแล้ว 1 ราย จ.ยะลา น้ำในแม่น้ำปัตตานี,สายบุรีเอ่อท่วม 1,000 หลังคา สงขลาสั่ง 16 อ.เฝ้าระวัง ขณะที่ ตรัง บางจุดน้ำสูง 2 เมตร

นราธิวาสประกาศเขตภัยพิบัติ 8 อำเภอ ตายแล้ว 1 ราย จ.ยะลา น้ำในแม่น้ำปัตตานี,สายบุรีเอ่อท่วม 1,000 หลังคา สงขลาสั่ง 16 อ.เฝ้าระวัง ขณะที่ ตรัง บางจุดน้ำสูง 2 เมตร

นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประกาศพื้นที่ 8 อำเภอของ จ.นราธิวาส เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว ได้แก่ อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ อ.ระแงะ อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง อ. สุคิรินทร์  อ.จะแนะ และ อ.ตากใบ  ชาวบ้านเดือดร้อน 13 อำเภอ 48 ตำบล 173 หมู่บ้าน มีผู้ประสบภัย 7,372 ครอบครัว เจ้าหน้าที่ได้อพยพชาวบ้านแล้ว 288 คน ถนนเสียหาย 19 สาย มีผู้เสียชีวิตที่ อ.จะแนะ 1 ราย ขณะที่โรงเรียนปิดการเรียนการสอนไปแล้ว 22 โรง

ยะลากว่า พันครัวเรือนเดือดร้อน

ขณะที่ นายเวโรจน์  สายทองแท้  หัวหน้างานปกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา  ระบุจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้น้ำในแม่น้ำปัตตานีและสายบุรี เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมชายฝั่งและเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่ม ภายในเขตเทศบาลนครยะลา และในพื้นที่ ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง และมีประชาชน เดือดร้อนแล้ว กว่า 1,000 ครัวเรือน  โดย ปภ.จ.ยะลาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเรือท้องแบน และเครื่องมือ อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว พร้อมนำสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน

สงขลา สั่ง 16 อ.เฝ้าระวัง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สงขลา เตรียมให้ 16 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัย โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย

ด้าน  นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ระบุ ขณะนี้เป็นช่วงเฝ้าระวัง มรสุมลูกใหม่ ที่คาดว่าจะมาช่วงต้นเดือนธ.ค.นี้  ซึ่งขณะนี้ ปริมาณน้ำฝนเริ่มเบาลง และทิ้งช่วง ส่วนสถานการณ์น้ำในคลองอู่ตะเภายังต่ำกว่าตลิ่ง ปริมาณน้ำไม่มาก  และการระบายน้ำ เป็นไปด้วยดี

สุราษฎร์ประกาศ  5 อ.ภัยพิบัติ-น้ำเอ่อคุกไชยา

นายพัชรพล แสงจำนงค์ ผู้บัญชาการเรือนจำไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมเขตเทศบาล ต.ไชยา และล้นท่อระบายน้ำเข้าภายในเรือนจำซึ่งมีผู้ต้องขังกว่า 700 คน จึงดำเนินการวางกระสอบทรายกั้นไว้ และใช้เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่องขนาด 6 นิ้วและ 8 นิ้วเร่งสูบออก รวมทั้งบริเวณบ้านพัก ทั้งนี้ หากน้ำป่ายังไหลมาอีกได้มีแผนเตรียมอพยพผู้ต้องขังไปไว้ที่เรือนจำกลาง จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช และจ.ชุมพร

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ไชยา อ.ท่าฉาง อ.วิภาวดี อ.คีรีรัฐนิคม และอ.ท่าชนะ รวม 13 ตำบล 71 หมู่บ้าน

 

ตรังบางจุดท่วมสูง 2 เมตร

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.ตรัง ปริมาณน้ำยังท่วมสูงขึ้นในหลายหมู่บ้าน เนื่องจากฝนตกลงมาเป็นระยะ เช่น หมู่ 7 ต.นาโยงใต้ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 20 เซนติเมตร ทำให้พื้นที่น้ำท่วมขยายวงกว้าง ชาวบ้านเดือดร้อนนับร้อยหลังคาเรือน บางจุดระดับน้ำสูงถึง 2 เมตร จนต้องอพยพไปอาศัยเต็นท์ริมถนนแทน ส่วนพื้นที่การเกษตร ต.นาโยงใต้ และนาบินหลา ก็ถูกน้ำท่วมไปแล้วกว่า 500 ไร่ และคาดว่าน้ำจะล้นพนังกั้นแม่น้ำตรังเข้าท่วมบ้านเรือนในช่วงเที่ยงวันนี้ ส่วนโรงเรียนวัดโคกพิกุล ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 5 เซนติเมตร อาจต้องปิดการเรียนการสอนไปจนถึงสัปดาห์หน้า