เขื่อนภูมิพลลดพร่องน้ำต่ำสุดในรอบปี

  • วันที่ 23 พ.ย. 2554 เวลา 20:31 น.

เขื่อนภูมิพลลดพร่องน้ำต่ำสุดในรอบปี

เขื่อนภูมิพลลดระบายน้ำต่ำสุดในรอบปี ขณะที่ชาวนาเริ่มปลูกข้าวรอบสองแล้ว

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ระดับน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตากลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เขื่อนสามารถลดการระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนเหลือ 18 ล้าน ลบ.ม.ต่ำสุดในรอบปี ส่งผลให้แม่น้ำปิงตลอดทั้งสายถึง จ.กำแพงเพชร น้ำน้อยลงจนสันดอนทรายโผล่ให้เห็น โดยปัจจุบันเขื่อนภูมิพลมีระดับน้ำกักเก็บที่ 259.59 เมตร มีน้ำกักเก็บทั้งสิ้น 13,335 ล้าน ลบ.ม.เหลืออีก 127 ล้าน ลบ.ม.น้ำเต็มอ่าง 

ทั้งนี้เขื่อนภูมิพลได้ลดการระบายน้ำลงต่ำสุดในรอบปีคือที่ 208 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 18 ล้าน ลบ.ม.ขณะที่มีน้ำไหลเข้าวานนี้ 19 ล้าน ลบ.ม. ส่วนแม่น้ำวังก็มีน้ำไหลลงสู่แม่น้ำปิงในระดับต่ำสุดเช่นกันที่ 54 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือวันละ 4.7 ล้าน ลบ.ม.

นอกจากนี้จากการบินสำรวจเส้นทางน้ำในลำน้ำปิงตั้งแต่ใต้เขื่อนภูมิพล จนถึงจ.กำแพงเพชร พบว่าระดับน้ำน้อยจนเห็นสันดอนทรายโผล่เกือบตลอดทั้งสาย ในขณะทิ่แม่น้ำปิงเกือบตลอดทั้งสายเช่นกันพบว่าชาวนาเริ่มปลูกข้าวนาปรังกันแล้วจำนวนมากหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จเรียบร้อย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ