เกษตรหนุนปั๊ม50ตัวระบายน้ำฝั่งตะวันตก

วันที่ 18 พ.ย. 2554 เวลา 12:29 น.
"ธีระ วงศ์สมุทร" ลุยฝั่งตะวันตก นนท์-ปทุม หารือร่วมผู้ว่าฯ  หนุนปั๊ม 50 ตัว เร่งระบายน้ำ

นายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางตรวจ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดนนทบุรีและ ปทุมธานี พร้อมรับทราบสถานการณ์และหารือร่วมกับนายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นายธีระ กล่าวว่า ตามที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเร่งด่วน และในภาพรวมสถานการณ์ขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ โดยส่วนหนึ่งของจังหวัดที่รับผลกระทบรุนแรงได้ แก่ จังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี ในช่วงที่ผ่านมากรม-ชลประทานได้ประสานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด ในการแก้ไขปัญหาโดยดำเนินการเสริมแนวคันกั้นน้ำ การใช้สถานีสูบน้ำถาวร และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม พร้อมด้วยการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่น้ำไหลลอดและคันกั้นน้ำที่ถูกกัดขาด โดยในเขตจังหวัดปทุมธานีมีจำนวน 11 แห่ง และจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็ว

ด้านนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้ประสานกับจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำ ตลอดจนชี้แจงแนวทางการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค และความต้องการของจังหวัดที่จะให้กรมชลประทานดำเนินการ ตลอดจนหารือถึงแผนงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทั้งนี้ในเบื้องต้นกรมชลประทาน ได้เพิ่มการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ให้กับทั้งสองจังหวัดรวมกัน จำนวน 50 เครื่อง เพื่อให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทั้งสองจังหวัด กลับสู่สภาวะปกติในเร็ววัน  ตามแผนงานการเร่งฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัด