ปากน้ำโพน้ำลดคนตกงาน4หมื่น

วันที่ 04 พ.ย. 2554 เวลา 20:54 น.
นครสวรรค์น้ำลดแรงงานตกงานสูงเกือบ 4 หมื่นคนเหตุสถานประกอบการได้รับความเสียหายอย่างหนัก

นางพิไรศร จินดาสวัสดิ์ จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวถึงผลสำรวจแรงงานในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาว่า มีสูงถึง 37,877 คน ขณะที่สถานประกอบการในจังหวัดฯ ก็ได้รับความเสียหายหลายแห่ง จนส่งผลให้เวลานี้ มีแรงงานที่ว่างงานนานนับเดือน เข้ามายื่นใบสมัครกับทางจัดหางานจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ส่วนใหญ่ต้องการจะประกอบอาชีพพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานขาย ถึง 80%  ซึ่งในส่วนของจัดหางานจังหวัด ได้เตรียมตำแหน่งว่างงานอุตสาหกรรม ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน ฯลฯ ไว้รองรับจำนวน 3,578 อัตราแล้ว นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งว่างงานในภาคตะวันออกอีกกว่า 4,700 อัตราด้วย ดังนั้น หากผู้ประสบภัยน้ำท่วมรายใด ต้องการเปลี่ยนงานหรือหางานใหม่ สามารถมายื่นใบสมัครกับทางจัดหางาน จ.นครสวรรค์ได้