แรงงานน้ำท่วมแห่สมัครงานคึกคัก

วันที่ 31 ต.ค. 2554 เวลา 20:55 น.
แรงงานน้ำท่วมแห่สมัครงานคึกคัก
แรงงานเหยื่อน้ำท่วมภาคกลางที่อพยพกลับภูมิลำเนากว่า 3 พันคนแห่งสมัครงานที่จัดหางานบุรีรัมย์คึกคัก

บรรดาผู้ว่างงานในจังหวัดบุรีรัมย์ที่อพยพหนีภัยน้ำท่วมภาคกลางกลับมายังภูมิลำเนาแห่สมัครงานในงานมหกรรมนัดพบแรงงานกับนายจ้างสถานประกอบการทั้งในและต่างจังหวัดกว่า 20 บริษัทมาให้บริการเปิดรับสมัครที่สำนักงานจัดงานบุรีรัมย์อย่างคึกคัก

ทั้งนี้บริษัทที่เปิดรับพนักงานจะจ้างในอัตราค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท  เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ประสบปัญหาอุทกภัยดังกล่าว ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างทั้งในและต่างจังหวัดกว่า 10,000 อัตรา   ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานฝ่ายผลิต  พนักงานขาย ช่างซ่อมไฟฟ้า  ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์  และอื่นๆ 

นายอิทธิ  คงวีระวัฒน์  จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์   กล่าวว่า การจัดมหกรรมนัดพบแรงงานขึ้นครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง เพื่อให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวมีงานทำมีรายได้เลี้ยงครอบครัว เพราะบางรายที่อพยพกลับมาอยู่ภูมิลำเนายังไม่ทราบว่าจะได้กลับไปทำงานที่สถานประกอบการเดิมหรือไม่