logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ชลบุรีเตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบอุทกภัย

28 ตุลาคม 2554

รองผู้ว่าฯ ชลบุรี เผย เตรียมศูนย์พักพิง-สถานที่จอดรถรองรับผู้ประสบอุทกภัยกว่า 10,000 คน

รองผู้ว่าฯ ชลบุรี เผย เตรียมศูนย์พักพิง-สถานที่จอดรถรองรับผู้ประสบอุทกภัยกว่า 10,000 คน

นายภัทรธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดได้เตรียมสถานที่ผู้พักพิงไว้กว่า 10,000 คน ตามจุดต่างๆ แล้ว ยังได้เตรียมสถานที่จอดรถยนต์ของผู้ประสบอุทกภัยที่ประสงค์จะฝากรถยนต์ โดยจังหวัดชลบุรีได้เตรียมสถานที่ไว้แล้วในเบื้องต้น ดังนี้ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี 5,000 คัน, สถานีขนส่งใหม่ 400 คัน, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,000 คัน, มณฑลทหารบกที่ 14 รองรับได้ 1,000 คัน, โรงเรียนพลตำรวจ  เขาน้อย 100 คัน, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 500 คัน, ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา 500 คัน และขณะนี้ได้ปรับพื้นที่บริเวณแขวงการทางจังหวัดชลบุรี ให้สามารถรองรับได้เกือบ 2,000 คัน  

อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้น ทางจังหวัดได้เตรียมสถานที่ไว้รองรับเพิ่มเติม เช่น ศูนย์กีฬาในร่ม เมืองพัทยา สามารถรองรับได้เกือบ 2,000 คน, วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง เกือบ 1,000 คน, ศาลารวมใจชน จำนวน 1,000 คน เนื่องจากสถานที่สำรอง ยังอยู่ห่างไกลจากจังหวัดพอสมควร

สำหรับเรื่องอาหารนั้น ทางจังหวัดมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามารองรับเรื่องนี้ ส่วนการดูแลผู้ป่วย มอบให้สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร, อปพร. เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้