สมุทรปราการสั่งเตรียมแผนอพยพหนีน้ำท่วม

วันที่ 26 ต.ค. 2554 เวลา 16:00 น.
ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ สั่งทุกอำเภอเตรียมแผนอพยพหากเกิดน้ำท่วมสูง

นายเชิดศักดิ์ ชูศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนหากเกิดน้ำท่วมสูง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง และ อ.บางพลี ซึ่งการอพยพจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หากน้ำท่วมไม่รุนแรงจะใช้ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่แต่ละอำเภอได้จัดเตรียมไว้ และหากน้ำท่วมจนถึงขั้นวิกฤติก็จะประสานขออพยพประชาชนไปที่จ.ชลบุรี

รวมทั้งให้จัดเตรียมยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ เรือ สำหรับเคลื่อนย้ายประชาชน และจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ให้พร้อม โดยให้เตรียมความพร้อมให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

นอกจากนี้ ยังให้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองในพื้นที่ที่จะเป็นเส้นทางระบายน้ำติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และหากน้ำท่วมสูงก้ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการอพยพออกมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้