logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ในหลวงรับสั่งไม่ต้องดูแลเขตพระราชฐานพิเศษ

ในหลวงรับสั่งไม่ต้องดูแลเขตพระราชฐานพิเศษ

26 ตุลาคม 2554

ผบ.ทบ. เผยในหลวงทรงห่วงประชาชนประสบภัยน้ำท่วม รับสั่งไม่ต้องดูแลเขตพระราชฐานเป็นพิเศษให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติ

ผบ.ทบ. เผยในหลวงทรงห่วงประชาชนประสบภัยน้ำท่วม  รับสั่งไม่ต้องดูแลเขตพระราชฐานเป็นพิเศษให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวระหว่างตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในเขตบางพลัด ถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กองทัพบก ดูแลเขตพระราชฐานนั้น ได้ประสานงานกับสำนักพระราชวังแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งในพื้นที่ภายในทางสำนักพระราชวังจะดำเนินการเอง ขณะที่บริเวณรอบนอก ทางกองทัพได้ขอทำเป็นทางลาดโค้งเป็นหลังเต่าทุกประตูข้างนอกโดยจะให้ประสานสำนักพระราชวังเพื่อป้องกันน้ำเข้า

"เบื้องต้นเท่าที่รับทราบทางสำนักพระราชวังไม่อนุญาต ซึ่งถ้าไม่ทำข้างนอก เขาก็ต้องทำข้างในเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงประชาชน ทรงอยากให้เป็นไปตามธรรมชาติ นี่คือพระมหากรุณาธิคุณ ท่านห่วงประชาชนตลอด ท่านก็บอกว่าให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติ  ท่านจึงไม่ทรงโปรดฯและทรงรับสั่งว่าเป็นน้ำท่วมก็ขอปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่อยากให้มีอะไรเป็นพิเศษ แต่ในฐานะที่กองทัพบกเป็นผู้รับผิดชอบก็จะทำเฉพาะที่ประสานได้ และต้องตอบคำถามของรัฐบาลด้วย" ผบ.ทบ.กล่าว