สก.เตือนเขตสวนหลวงอย่าประมาทน้ำท่วม

วันที่ 25 ต.ค. 2554 เวลา 18:55 น.
ส.ก.สวนหลวงพบจุดอ่อนในคลองไหลไม่ทันแนะไล่น้ำวัดต้นไทรย์ซอยอ่อนนุช 29

นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ สก.กทม. เขตสวนหลวง พร้อมนายประเวศ เพียรธรรม ผอ.เขตสวนหลวง และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำคลองประเวศบุรีรมย์และตรวจความพร้อมสถานีน้ำวัดกระทุ่มเสือปลา คลองประเวศบุรีรมย์ เขตสวนหลวง          นายณัทวุฒิ เปิดเผยว่า คลองประเวศบุรีมรมย์ช่วยระบายน้ำจากกรุงเทพฝั่งตะวันออกไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จากการตรวจสอบระดับน้ำพบปัญหาบริเวณวัดกระทุ่มเสือปลามีระดับน้ำสูงกว่าบริเวณวัดต้นไทรย์ ซอยอ่อนนุช 29 ประมาณ 30 ซ.ม. รวมทั้งวัดใต้ยังพบว่ามีระดับน้ำต่ำกว่าถึง 50 ซ.ม. เนื่องจากลักษณะกายภาพภายคลองในพื้นที่เช่นนี้ จึงทำให้น้ำไม่สามารถไหลได้ทัน เป็นเหตุให้สถานีสูบน้ำพระโขนงไม่สามารถเดินกำลังเครื่องสูบได้เต็มที่ เพราะติดปัญหากลัวพื้นดินชายฝั่งสไลด์ลงทำให้ทางเดินสองฝั่งและบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบได้

ทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตสำนักการระบายน้ำควรเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือจัดหาเรือเพื่อเร่งไล่มวลน้ำเพื่อให้ระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้น้ำในพื้นที่สามารถระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น          นอกจากนี้ จากสถานการณ์น้ำเหนือทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลถึงปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในพื้นที่ฝั่งกรุงเทพตะวันออกกำลังได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ในส่วนพื้นที่เขตสวนหลวงอยู่ในกลุ่มกรุงเทพใต้ซึ่งถือว่ายังไม่เข้าข่ายเป็นพื้นที่เสี่ยง และมีความมั่นใจว่าพื้นที่เขตสวนหลวงจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่เพื่อเป็นการไม่ประมาทขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงไว้ รวมทั้งเตรียมแผนสำรองเพื่อเป็นการป้องกัน

ขณะนี้ทีมงานสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสภาชิกสภาเขตสวนหลวง รวมทั้งสำนักงานเขตสวนหลวงได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และทีมงานตรวจสภาพพื้นที่และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทางป้องกัน และมีหน่วยแพทย์สาธารณสุข 22 เดินสำรวจและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีแผนอพยพและสถานที่ไว้รองรับประชาชน หากได้รับผลกระทบจากน้ำเหนืออีกด้วย          สำหรับสำนักงานเขตสวนหลวงได้จัดเตรียมแผนอพยพและเตรียมสถานที่ไว้รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำดังนี้ โรงเรียนวัดปากบ่อ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ โรงเรียนสุเหล่าใหม่ โรงเรียนคลองกันตัน โรงเรียนวัดทองใน โรงเรียนวัดใต้ โรงเรียนหัวหมาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตสวนหลวง โดยเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถติดต่อสอบถามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และร้องเรียนได้เบอร์โทร. 0 2321 7926 ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติ