กปน.เร่งแก้ปัญหาน้ำประปามีสี-กลิ่น

วันที่ 25 ต.ค. 2554 เวลา 16:46 น.
ผู้ว่าฯ กปน.ยืนยันระบบน้ำประปาได้มาตรฐาน เร่งแก้ปัญหาสี-กลิ่น ด้าน กฟน.ยันระบบจ่ายไฟมั่นคง แม้เกิดภาวะน้ำท่วมขัง

นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) แถลงที่ ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)  โดยยืนยันว่า ขณะนี้น้ำประปามีคุณภาพทางเคมี ทางชีววิทยา และความสะอาด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่อาจมีปัญหาในเรื่องของสีและกลิ่นที่ด้อยคุณภาพลง เนื่องจากน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขคาดไม่เกิน 1 วัน โดยในส่วนของคลอรีนช่วงนี้อาจมีมากกว่าปกติ แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการตั้งทิ้งไว้สักพักก็จะหาย

"ยืนยันว่าน้ำประปายังปลอดภัย ได้มาตรฐาน ส่วนเกินมาตรฐานในเรื่องสี กลิ่น ไม่เป็นอันตราย" ผู้ว่า กปน. กล่าว   

นอกจากนี้ ทางกปน.ได้เสริมแนวกั้นทั้งที่โรงงานผลิตน้ำ โรงจ่ายน้ำ อย่างเข้มแข็ง โดยได้เพิ่มเป็นระดับ 4 แมตรจากระดับน้ำทะเลปานหลาง หรือ 2.50 เมตรจากระดับพื้นดิน

อย่างไรก็ตาม กรณีเดียวที่กปน.ไม่สามารถให้บริการได้ คือ เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 10 ชม. แต่กปน.ก็ได้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ช่วยกู้สถานการณ์หากเกิดเหตุขัดข้อง ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนสำรองน้ำเพียงเล็กน้อย สำหรับใช้ดื่ม หุงหาอาหารเท่านั้น

ด้าน นายพิชัย สงวนไชยไผ่วงศ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า ระบบจ่ายไฟของกฟน.ยังคงสามารถให้บริการจ่ายไฟได้ในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการตามปกติ เนื่องจากมีระบบที่มั่นคงเพียงพอ แม้จะเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานก็ตาม ทั้งนี้กฟน.มีแหล่งจ่ายไฟได้หลายจุด ซึ่งหากจุดใดจุดหนึ่งมีปัญหาก็สามารถใช้อีกจุดหนึ่งจ่ายไฟแทนได้

นอกจากนี้กฟน.ยังมีระบบตรวจสอบระบบจ่ายไฟ ตั้งแต่ต้นทางที่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า ไปจนถึงปลายทางว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมหรือไม่ จึงมั่นใจว่าหากน้ำท่วมกรุงเทพฯจะสามารถจ่ายน้ำได้ตามกปกติ อย่างไรก็ตาม อยากขอให้ประชาชนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และดูแลเรื่องปลั๊กไฟ ให้อยู่บนที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมให้ดีกว่าเดิม เพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้