ระดมอพยพสัตว์นับพันชีวิต

วันที่ 25 ต.ค. 2554 เวลา 10:12 น.
ระดมอพยพสัตว์นับพันชีวิต
อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่เร่งระดมอพยพสัตว์อุปการะ นับพันชีวิตภายในวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นสุนัข ซึ่งน้ำได้ท่วมขังบริเวณสถานที่เลี้ยงจนไม่อาศัยสามารถอยู่ได้ และระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ