พิษณุโลกระบายน้ำลงทุ่งชะลอท่วมกทม.

วันที่ 22 ต.ค. 2554 เวลา 13:07 น.
พิษณุโลกระบายน้ำลงทุ่งชะลอท่วมกทม.
ชลประทานพิษณุโลกระบายน้ำลงทุ่ง 4 อำเภอพิษณุโลกชะลอน้ำเหนือท่วมกรุงเทพฯ

นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทางชลประทานพิษณุโลกได้ระบายน้ำไปตามทุ่งนา 4 อำเภอ คือ อ.พรหมพิราม   บางระกำ บางกระทุ่ม และเมืองพิษณุโลก เพื่อชะลอการไหลลงของน้ำไม่ให้ไหลไปซ้ำเติมพื้นที่ทางภาคกลางและกรุงเทพมหานคร โดยในช่วงสัปดาห์หน้า ทางชลประทานจะสอบถามข้อมูลจาก จ.พิจิตรและนครสวรรค์ เพื่อเริ่มระบายแม่น้ำยมลงแม่น้ำน่าน ว่าจะส่งผลให้มีระดับน้ำไปซ้ำเติมทางจังหวัดทางตอนล่างอีกหรือไม่ ทั้งนี้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงนี้  ได้สำรวจถนนที่ถูกน้ำท่วมกว่า 200 สาย  เพื่อกระจายของบประมาณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซม บำรุงรักษา ซึ่งจะใช้เงินกว่า 100 ล้านบาท นำรองเท้าบู๊ช 3,000  คู่ และเรือ ส่งไปช่วยในพื้นทั้งที่ 4     อำเภอที่ยังประสบภัย  อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบดูสภาพระดับแม่น้ำน่าน ในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่าระดับน้ำน่านลดลงอย่างชัดเจน ผิดจากช่วงที่น้ำน่านเอ่อไหลล้นตลิ่ง ซึ่งแตกต่างกันชัดเจน   นอกจากนี้ทางเทศบาลได้ให้คนงานทำความสะอาดและเก็บดินโคลนที่ไหลมากับน้ำกองทับถมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณทางคอนกรีต ซึ่งเป็นทางวิ่งออกกำลังกายติดกับแม่น้ำน่านที่ถูกน้ำท่วม นอกจากนั้นต้นไม้ดอกไม้ประดับถูกน้ำท่วมยืนต้นตายไปเป็นจำนวนมากได้ทำการสำรวจก่อนทำการฟื้นฟูให้กับมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเขตเมืองพิษณุโลกเหมือนเดิมหลังจากถูกน้ำท่วมนานถึง 3 เดือน