พระพิจิตรเทศนาฟื้นฟูจิตใจเหยื่อน้ำท่วม

วันที่ 18 ต.ค. 2554 เวลา 15:49 น.
พระพิจิตรเทศนาฟื้นฟูจิตใจเหยื่อน้ำท่วม
พระสงฆ์เมืองพิจิตรเทศนาฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมแจกสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อน

พระเมธีธรรมประนาท (ท่านเจ้าคุณปรีชา)วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จ.พิจิตร พร้อมคณะสงฆ์ ได้ขึ้นเรือท้องแบนไปที่ศาลาการเปรียญวัดดาน หมู่ 6 ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง เพื่อเทศนาธรรมสอนญาติโยมที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมและตกอยู่ในสภาวะเครียด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ต้องทนทุกข์สัญจรออกไปไหนไม่ได้มานานกว่า 2 เดือนแล้ว ทั้งนี้พระเมธีธรรมประนาท ได้เทศน์ปลอบโยนให้ผู้ประสบภัยภัยว่าทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้นแล้วแตกดับ เป็นไปตามกรรม ขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปไม่ต้องยึดติดกับสิ่งของนอกกายที่สูญเสียไปกับเหตุการณน้ำท่วมตราบใดที่ยังมีชีวิตและลมหายใจก็ยังมีชีวิตก็สามารถหาใหม่ได้ ดังนั้นขอให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมถือเป็นเรื่องของทุกขัง อนิจจัง อนัตตา เสมือนฟ้าหลังฝนตกแล้วจะแจ่มใสเสมอเหมือนชีวิตคน นอกจากนี้พระเมธีธรรมประนาทยังขอให้ผู้ที่ประสบภัยพิบัติได้ใช้หลักธรรมทางสายกลางของพระพุทธศาสนามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และถือปฏิบัติในการดำรงชีพ โดยใช้สติเป็นที่มั่นไม่เครียด ไม่วิตกกังวล ร่วมใจกันฝ่าวิกฤตจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไปให้จงได้